Senuto daje możliwość eksportowania danych w formacie .csv. Plik eksportować można ze wszystkich tabel, który w prawym górnym rogu zawierają przycisk wskazany na poniższym zrzucie ekranu:

Po kliknięciu w ten przycisk należy kliknąć w "Eksportuj do .csv". Każdy eksport trafia do kolejki, w której zapisywana jest pełna historia eksportów.

Liczba przy kolejce wskazuje, ile aktualnie zadań jest w trakcie wykonania.

Kiedy eksport będzie gotowy do pobrania w centrum powiadomień pojawi się komunikat o tym informujący.

Po kliknięciu w komunikat na dysku zapisz się plik .csv z pobranymi danymi. O tym, jak otworzyć plik z eksportu przeczytasz  TUTAJ.

Did this answer your question?