Wstęp

Baza słów kluczowych w Senuto zawiera 101 milionów Polskich słów kluczowych. W bazie słów kluczowych spotkasz się z następującymi pojęciami:

 • Śr. miesięczna liczba wyszukiwań: informuje ile razy dane słowo kluczowe jest wpisywane do wyszukiwarki w ciągu miesiąca
 • CPC: informuje ile średnio należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo w programie Google AdWords
 • Liczba wyrazów: informuje z ilu wyrazów składa się dane słowo kluczowe. Pomaga w filtrowaniu np. fraz z długiego ogona
 • Trendy: wykres pokazujący śr. miesięczną liczbę wyszukiwań dla poszczególnych miesięcy w roku

Modyfikatory

Do szybszego wyszukiwania słów kluczowych można użyć specjalnie przygotowanych modyfikatorów wyszukiwania. W chwili obecnej system obsługuje kilka modyfikatorów.

 • – oznacza, że wyraz nie możne wystąpić we frazie. Np. „kredyt -gotówkowy” zwróci frazy, które zawierają kredyt, ale nie zawierają słowa gotówkowy.
 • + oznacza, że wyraz musi wystąpić we frazie. Np. „+kredyt +gotówkowy” zwróci frazy, które zawierają zarówno wyraz kredyt jak i wyraz gotówkowy.
 • * dopasuje dowolny ciąg znaków na swoje miejsce. Np. „got*wkowy” zwróci frazy: gotówkowy, gotowkowy i frazy zawierające dowolny ciąg znaków pomiędzy literami t i w.
 • ”” dopasuje frazy zawierające wyrazy w takiej kolejności jak zostały wpisane w cudzysłowiu. Np. ”opony zimowe” dopasuje frazę: tanie opony zimowe, ale nie dopasuje frazy: opony tanie zimowe

Kilka dodatkowych informacji:

 • Modyfikatory można ze sobą łączyć
 • Zastępnikiem dla modyfikatorów są filtry opisane w dalszej części instrukcji

Przykładowe zapytanie:

SENUTO

Tak skonstruowane zapytanie zwróci frazy, które zawierają zarówno wyraz kredyt jak i gotówkowy (lub gotowkowy i dowolny ciąg znaków pomiędzy t i w) oraz nie zawierają wyrazu kalkulator.

Analiza przez domenę

W bazie słów kluczowych oprócz słów kluczowych można podać domenę. Dzięki temu do propozycji słów kluczowych, które uzyskamy dodana zostanie pozycja w wynikach wyszukiwania dodanej domeny.

Przykład: 

SENUTO

Powyższe zapytanie zwraca propozycje fraz oraz pozycję witryny mbank.pl dla podanych propozycji. Widać, że na słowo kredyt gotówkowy mbank.pl jest na 2 miejscu w wynikach wyszukiwania. Posłużyć to może do wybrania słów kluczowych na których dana strona jest na niskich pozycjach w wynikach wyszukiwania. Posłużą do tego niżej opisane filtry.

Tryby wyszukiwania

Baza słów kluczowych ma wbudowane 3 tryby wyszukiwania, które pozwalają w szybki sposób poszerzyć listę propozycji słów kluczowych.

 • Tryb wyszukiwanie dokładne: wyszuka słowa w takiej formie w jakiej je wprowadziliśmy. Przekazując w zapytaniu słowo +kredyt nie otrzymamy w propozycjach słowa kredyty
 • Tryb uwzględnij odmiany: wyszuka słowa z zapytania oraz odmiany tych słów. Przekazując w zapytaniu słowo +kredyt otrzymamy również: kredyty, kredytami, kredycie i wszystkie inne odmiany tego słowa
 • Tryb uwzględnij synonimy: wyszuka słowa z zapytania, odmiany tego słowa oraz synonimy. Przekazując w zapytaniu słowo +kredyt otrzymamy również: kredyty, kredytami, pożyczka, dług, zadłużenie oraz wszystkie odmiany i synonimy słowa

 

Przykład:

SENUTO

Liczba propozycji słów kluczowych: 23,388

SENUTO

Liczba propozycji słów kluczowych: 39,433

Filtry

W bazie słów kluczowych zostały zastosowane filtry, które pozwalają budować dowolną liczbę warunków logicznych. Za pomocą filtrów standardowych filtrować można po następujących polach:

 • Słowo kluczowe – filtr zastępujący modyfikatory. Możemy wykluczać dane słowo lub wymuszać jego występowanie.
 • Średnia miesięczna liczba wyszukiwań
 • CPC
 • Pozycja
 • Liczba wyrazów

Pomiędzy filtrami możemy zastosować operator „i” który oznacza, że wynik musi spełniać wszystkie warunki filtru bądź „lub”, który oznacza, że wynik musi spełniać przynajmniej jeden warunek.

Przykład: 

SENUTO

Taki zestaw filtrów spowoduje wyszukiwanie fraz spełniających wszystkie 3 warunki. Będą to zatem frazy, które zawierają zarówno słowo kredyt jak i gotówkowy oraz mają minimum 3 wyrazy i średnią miesięczną liczbę wyszukiwań większą niż 100.

Filtry zaawansowane

W bazie słów kluczowych możliwa jest również filtracja zaawansowana, która jest dopełnieniem standardowego filtrowania. W filtracji tej dostępne są następujące opcje:

Filtrowanie po cechach: system rozpoznaje 4 rodzaje cech dla każdego ze słów kluczowych.

 • Brandy: informacja czy słowo kluczowe jest powiązane z nazwą jakiejś marki
 • Miasta: informacja czy słowo kluczowe zawiera w sobie jakieś miasto
 • Imiona: informacja czy słowo kluczowe zawiera w sobie jakieś imię
 • E-commerce: informacja czy słowo kluczowe powiązane jest z jakimś produktem (np. pralka, telefon)

Filtrowanie po snippetach: system rozpoznaje czy w wynikach wyszukiwania oprócz standardowych wyników są wyniki rozszerzone takie jak google images czy google news. Istnieje możliwość filtrowania po takich słowach, które zawierają konkretny snippet lub ich zestaw.

Filtrowanie po sezonowości: system rozpoznaje czy słowo kluczowe nie jest sezonowe dla jakiegoś miesiącu w roku. Jeśli słowo jest sezonowe np. w Listopadzie oznacza to, że jest ono znacznie częściej wyszukiwane właśnie w tym miesiącu w stosunku do pozostałych miesięcy.

SENUTO

Taki zestaw filtrów zwróci tylko takie słowa, które powiązane są z jakąś nazwą marki, zawierają w sobie miasto, w wynikach wyszukiwania oprócz standardowych wyników są zdjęcia i graf wiedzy, a dodatkowo słowo nie jest sezonowe w żadnych miejscu.

Kilka dodatkowych wskazówek: 

 • Filtry cech można ze sobą łączyć w dowolny sposób
 • Filtry zaawansowane można łączyć z filtrami standardowymi

Export danych

System pozwala eksportować zebrane dane do formatu .csv. Aby wykonać eksport należy kliknąć w przycisk pokazany na poniższym zrzucie ekranu:

SENUTO

Każdy eksport trafia do kolejki. Lista wszystkich eksportów dostępna jest pod tym adresem: kolejka eksportów. 

Po wykonaniu eksportu pojawi się powiadomienie w centrum powiadomień.

SENUTO

Aby pobrać plik należy kliknąć w komunikat wykonanego eksportu.

Limity

W bazie słów kluczowych funkcjonują limity. W zależności od posiadanego przez Ciebie pakietu w SENUTO możesz zobaczyć następującą liczbę słów kluczowych w jednym zapytaniu.

 • Pakiet Start: 500 słów widocznych.
 • Pakiet Bronze: 5 000 słów widocznych.
 • Pakiet Silver: 15 000 słów widocznych.
 • Pakiet Gold: 50 000 słów widocznych.