Nie, po upływie okresu próbnego, jeżeli nie zostanie wykupiony żaden z pakietów, konto automatycznie wygaśnie.

Did this answer your question?