Okres próbny pozwoli przetestować Ci narzędzie. Jeżeli po 14 dniach zdecydujesz się na wybór płatnej wersji poprosimy Cię o wybór pakietu i dokonanie opłaty. Jeżeli nie dokonasz opłaty twoje konto po 14 dniach przestanie być aktywne.

Did this answer your question?