Analiza konkurencji (poprzednia wersja aplikacji)

Narzędzie "Analiza konkurencji" pozwala w bardzo zaawansowanym stopniu przyrównać widoczność swojej domeny do domen konkurencji. W narzędziu zrealizować można kilka scenariuszy, które zostały opisane poniżej.

  1. Wyznaczamy słowa, na które nasza domena współwystępuje w TOP 10 wyników wyszukiwania z domeną konkurenta.

Wyznaczyliśmy tu słowa kluczowe gdzie nasza domena (ceneo.pl) współwystępuje z domeną konkurenta (allegro.pl) w TOP 10 wyników wyszukiwania. W tym celu wybraliśmy opcję "Wspólne słowa kluczowe". Jednym z takich słów jest słowo iphone 6 gdzie ceneo.pl jest na miejscu 7 a allegro.pl na miejscu 2. Takich słów jest w sumie 655,330.

2. Wyznaczamy słowa, gdzie nasz konkurent jest w TOP 10, a my na pozycjach 20-50.

Zmieniliśmy teraz zakres pozycji twojej domeny na 20-50. I w ten sposób wyznaczamy słowa, gdzie ceneo.pl jest na miejscach 20-50 a allegro.pl na miejscach 1-10. Takim słowem jest między innymi słowo "Tablica" gdzie ceneo.pl ma pozycję 31 a allegro.pl pozycję 10. Słów spełniających te warunku jest w sumie 329,314.

3. Wyznaczamy słowa, na które obaj nasi konkurencji są w TOP 10, a my na pozycjach 20-50.

Tym razem do analizy został dodany drugi konkurent - domena olx.pl. W takiej konfiguracji wyznaczamy słowa, gdzie ceneo.pl ma pozycje 20-50, a allegro.pl i olx.pl znajduje się w TOP 10 (obie te domeny muszą być w TOP 10). Takim słowem jest np. "tablica", gdzie ceneo.pl ma pozycję 31, allegro.pl 10 a olx.pl 1. Słów spełniających te warunki jest w sumie 98,206.

4. Wyznaczamy słowa, gdzie nasz konkurent jest na pozycjach 1-3 a nas w ogóle tam nie ma.

W tym przypadku zmieniliśmy typ słów na "odrębne" bo chcemy wyznaczyć słowa, gdzie widoczny jest nasz konkurent (w tym przypadku na miejscach 1-3) a nas w ogóle nie ma. Takim słowem jest np. słowo "samochody" gdzie ceneo.pl nie występuje w TOP 50, a allegro.pl ma miejsce 1.

5. Wyznaczamy słowa gdzie obaj nasi konkurencji są w TOP 10 a nas nie ma w TOP 50.

Tu do porównania dodaliśmy drugiego konkurenta (domenę olx.pl). W takiej konfiguracji wyznaczamy słowa, na które domena ceneo.pl nie jest widoczna w ogóle, a domeny allegro.pl i olx.pl są w TOP 10 (obie domeny muszą znajdować się w TOP 10). Takim słowem jest np. słowo "samochody" gdzie ceneo.pl jest poza TOP 50, allegro.pl na miejscu 1 a olx.pl na miejscu 3.

W narzędziu można oczywiście skonfigurować wiele innych scenariuszy. Możemy poruszać się w ramach dowolnych domen i w ramach dowolnych zakresów pozycji.

Poniżej jeszcze krótkie wyjaśnienie poszczególnych pól:

1. Wpisujesz tu adres twojej domeny do analizy.

2. Określamy jaki zakres pozycji twojej domeny nas interesują. 1 - 50 oznacza, że narzędzie będzie się poruszać w ramach pozycji 1 - 50 twoich słów kluczowych. 1-3 oznacza, że weźmie pod uwagę tylko słowa na pozycjach 1-3. Tak samo konfigurujemy zakresy dla dodanych konkurentów. Zakresy pomiędzy domenami mogą się różnić. Możemy określić, że interesują nas słowa z pozycji 11-50 twojej domeny, ale pozycji 1-3 twojego konkurenta lub konkurentów.

3. Określamy tu domeny konkurentów. Maksymalnie możemy dodać 3 konkurentów w jednym wyszukiwaniu. Należy pamiętać, że wyszukiwanie musi spełnić wszystkie warunki. Jeśli podamy 3 domeny o zakresie pozycji 1-10 narzędzie dopasuje tylko takie słowa gdzie wszystkie 3 domeny znajdują się na pozycjach 1-10.

4. Wspólne słowa - to takie słowa, gdzie występuje twoja domena i domeny określonych konkurentów na określonych przedziałach pozycji. Są to w praktyce słowa, z których dzielisz ruch ze swoją konkurencją.

5. Odrębne słowa - to takie słowa gdzie twoja domena nie występuje w TOP 50 wyników wyszukiwania, a domeny konkurencji występują w określonym przez Ciebie przedziale pozycji.

6. Słowo kluczowe pasujące do określonych warunków.

7. Standardowy system filtrowania Senuto. Dzięki niemu będziesz mógł określić np. słowa wspólne z twoim konkurentem, które nie są słowami brandowymi i występuje w nich wyraz "samochody" - tutaj możliwości konfiguracji stają się nieograniczone.

8. Pozycja konkretnej domeny na określone słowo kluczowe.


Jak nam poszło?