Filtry (poprzednia wersja aplikacji)

W Senuto filtrowanie podzielone jest na dwa typy:

 • Filtrowanie podstawowe: Pozwala filtrować po kolumnach widocznych w tabeli w raportach.
 • Filtrowanie zaawansowane: Pozwala filtrować po cechach słowa, wynikach rozszerzonych w wyszukiwarce oraz po sezonowości słów.

Oba rodzaje filtracji można ze sobą łączyć tworząc nieograniczoną liczbę warunków logicznych.

Filtrowanie podstawowe

Filtrowanie podstawowe działa zazwyczaj na danych widocznych w tabeli przy filtrowaniu. Pole na budowę filtru składa się z kilku elementów.​

1: Za pomocą tego przycisku możesz włączyć lub wyłączyć działanie danego filtru.

2: Wybierasz czy dany filtr ma powodować uwzględnianie czy wykluczanie elementów do niego pasujących.​3: Określasz operator logiczny pomiędzy kolejnymi filtrami. "i" oznacza, że wynik musi pasować do obu warunków, "lub" oznacza, że wynik musi spełniać jeden z warunków.​4: Wybierasz kolumnę, które filtr ma dotyczyć.​5: Pole zależne od wybranej kolumny. Wybierasz w jaki sposób ma działać filtr.​6: Wartość filtru. Zależna od dopasowania. Jeśli wybierasz w dopasowaniu "Zawiera słowo", a w wartości podasz "opony" to system w wyniku zwróci wszystkie słowa, które zawierają słowo "opony".

7: Służy do usuwania konkretnych filtrów.

8: Służy do odświeżenia wyników po modyfikacji filtrów.

9: Służy do dodania kolejnego filtru. Możesz dodać dowolną liczbę filtrów.

Przykładowy filtr:

Tak skonstruowany filtr zwróci w wyniku słowa, które spełniają następujące warunki:

 • Słowo kluczowe zawiera wyraz "nożna"
 • Słowo kluczowe składa się z więcej niż 3 wyrazów
 • Pozycja analizowanego serwisu na te słowo kluczowe jest mniejsza lub równa 10 (słowa w TOP 10 wyników)
 • Słowo kluczowe ma minimum 50 wyszukiwań miesięcznie

Pomiędzy kolejnymi filtrami zastosowaliśmy łącznik "i" zatem wynikowe słowo kluczowe musi spełniać wszystkie 4 warunki, a nie tylko jeden z nich.

Filtrowanie zaawansowane

Filtrowanie zaawansowane operuje na cechach słów kluczowych, wynikach rozszerzonych w wyszukiwarce oraz sezonowości słów kluczowych.

Cechy słów

Senuto rozpoznaje kilka cech słów kluczowych:

 • Brand: rozpoznaje czy słowo kluczowe zawiera nazwę jakiejś marki lub firmy.
 • Miasto: rozpoznaje czy słowo kluczowe zawiera jakieś miasto.
 • Imię: rozpoznaje czy słowo kluczowe zawiera jakieś imię.
 • E-commerce: rozpoznaje czy słowo kluczowe jest powiązane z jakimś produktem. Słowem e-commerce jest np. lodówka, pralka itd.

Wyniki rozszerzone (snippety)

Snippety pokazują jakie dodatkowe elementy rozszerzone znajdują się w wyszukiwarce przy danym słowie oprócz standardowych linków.

Sezonowość słów

Sezonowość słowa oznacza, że dane słowo jest wyszukiwane w określonym miesiącu znacznie częściej niż w innych miesiącach. Jeśli słowo jest sezonowe w maju to znaczy, że w maju ma więcej wyszukiwań niż w pozostałych miesiącach.​

1: Określasz czy filtr ma być aktywny, czy nie.

2: Określasz czy dany element ma być uwzględniony czy wykluczony.

3: Określasz czy filtr ma być aktywny, ale dotyczy wszystkich elementów w danej sekcji (np. wszystkich snippetów)

4: Dotyczy sezonowości słów. Działa jeśli zaznaczysz >1 miesiąc. "i" oznacza, że słowo ma być sezonowe we wszystkich zaznaczonych miesiącach, a "lub", że ma być sezonowe w którymś z miesięcy.

5: Wybierasz, których elementów ma dotyczyć filtr (np. które snippety mają być brane pod uwagę). Jeśli zaznaczysz np. dwa snippety to w wyniku takiego działania otrzymasz tylko takie słowa, które zawierają lub nie zawierają wszystkie zaznaczone snippety.

Przykładowy filtr:

Tak skonstruowany filtr zwróci w wyniku słowa, które spełniają następujące warunki:

 • Słowo jest powiązane z nazwą jakiejś marki lub firmy
 • W wynikach wyszukiwania tego słowa jest graf wiedzy i zdjęcia z google images
 • Słowo jest sezonowe dla miesiąca stycznia

Wynik musi spełniać wszystkie 3 warunku.

Filtry zaawansowane oraz podstawowe można ze sobą łączyć, czego przykład widać poniżej.

Tak skonstruowany filtr zwróci w wyniku słowa, które spełniają następujące warunki:

 • Zawierają wyraz mechanik
 • Mają więcej niż 100 wyszukiwań miesięcznie
 • Zawierają w sobie miasto
 • Zawierają w wynikach wyszukiwania zdjęcia z google images i graf wiedzy
 • Są sezonowe w miesiącu styczniu

Wynikowe słowo kluczowe musi spełniać wszystkie 5 warunków.


Jak nam poszło?