Raport: Konkurencja (poprzednia wersja aplikacji)

Raport "konkurencja" pozwoli Ci poznać twoją konkurencję i przyrównać do niej swoją widoczność. Składa się on z 3 głównych elementów.

Wykres konkurencji

Na wykresie konkurencji widać dwa słupki przy każdym konkurencie:

  • Fioletowy słupek (wszystkie słowa) - pokazuje ile dany konkurent ma słów kluczowych w TOP 50 wynikach wyszukiwania.
  • Różowy słupek (konkurencyjne słowa) - pokazuje na ile spośród twoich słów określony konkurent jest widoczny w TOP 10 wyników wyszukiwania czyli faktycznie odbiera Ci ruch.

Porównanie do konkurencji

Porównanie do konkurencji pozwala Ci przyrównać swój profil słów kluczowych do dowolnego konkurenta.

Wspólne słowa

Pozwala zobaczyć takie słowa, gdzie widoczna jest zarówno twoja strona jak i strona twojego konkurenta.

Na zrzucie ekranu wyżej widać słowa kluczowe, na które widoczny jest zarówno serwis youtube.com i dailymotion.com - przy każdym z serwisów jest aktualna pozycja na określone słowo kluczowe.

Odrębne słowa

Taką samą operację jak dla wspólnych słów możemy przeprowadzić dla słów odrębnych. Wtedy zobaczymy słowa na które widoczny jest konkurent, a na które nie jest widoczna nasza witryna. W ten sposób można szybko wyszukać słowa kluczowe, którymi powinniśmy się zająć w kampanii SEO.

Widzimy słowa, na które serwis dailymotion.com jest widoczny w wynikach wyszukiwania, a serwis youtube.com jest poza TOP 50 wyników.

Słowa wspólne i odrębne przyrównać możemy do maksymalnie 3 konkurentów jednocześnie. Dodając >1 konkurenta otrzymamy wyniki, gdzie obaj lub więcej konkurentów jest widocznych na dane słowo, a nie jest nasza strona.

Tabela z konkurencją

Ostatnim elementem w raporcie konkurencji jest tabela z konkurencją, która w przeciwieństwie do wykresu zawiera wszystkich konkurentów.

Widzimy w niej:

  • Liczbę wspólnych słów: takie słowa, na które widoczna jest nasza strona, a nasz konkurent jest w TOP 10.
  • Liczba słów w TOP 3 konkurenta (całkowita)
  • Liczba słów w TOP 10 konkurenta (całkowita)
  • Liczba słów w TOP 50 konkurenta (całkowita)


Jak nam poszło?