Zmiany w wyszukiwarce (poprzednia wersja aplikacji)

Zmiany w wyszukiwarce pokazują jak bardzo z dnia na dzień zmieniają się wyniki wyszukiwania. Nasz algorytm każdego dnia sprawdza jak wiele domen zmieniło swoje pozycje w stosunku do dnia poprzedniego i na tej podstawie wylicza prezentowany w panelu indeks zmian. Dane obliczane są bazie zmian około 70 tysięcy domen. Jeśli twoja witryna zanotowała spadek lub nagły wzrost możesz zobaczyć czy inne witryny mogły zachować się w ten sam sposób - wysoki indeks zmian na to wskazuje.

Raport składa się z 3 elementów.

Dzisiejszy i średni indeks

Dzisiejszy indeks zmian pokazuje jak wyniki zmieniły się w stosunku do dnia poprzedniego, średni indeks zmian obliczany jest na podstawie historii zmian z ostatnich dni.

Historia zmian

Historia zmian pokazuje historyczny indeks dla poszczególnych dni. Słupki na wykresie mogą mieć 3 kolory:

  • Kolor niebieski: oznacza niskie zmiany w wyszukiwarce w danym dniu.
  • Kolor żółty: oznacza, że zmiany są wyższe niż zazwyczaj. Oznaczają, że można spodziewać się ruchów w pozycjach.
  • Kolor czerwony: oznacza, że w danym dniu były duże zmiany w wynikach wyszukiwania. Wiele domen zmieniło swoje pozycje.

Największe spadki i wzrosty

Sekcja ta prezentuje 10 domen, które najwięcej zyskały lub straciły na widoczności w danym dniu. Domeny uszeregowane są według największych wzrostów i spadków.


Jak nam poszło?