Tak, konieczna jest ponowna rejestracja. Zaleca się natomiast użycie tego samego maila (loginu), ponieważ przy wyjściu Monitoringu z fazy beta konta założone na tego samego maila w Aplikacji Senuto i Monitoringu Senuto zostaną połączone.

Did this answer your question?