Baza Słów Kluczowych – Personalizacja wyników

Filtry w Bazie słów kluczowych to podstawowe narzędzie, którego możesz użyć podczas analizowania fraz kluczowych. Zachęcamy do skorzystania z filtrów standardowych – ich działanie opisaliśmy tutaj.

Możesz również skorzystać z gotowych filtrów: Dopasowanie, Domeny oraz Filtry językowe, które dostępne są w raportach Bazy słów kluczowych. Personalizacja umożliwia Ci również tworzenie grup tymczasowych (Grupy) z wygenerowanych w raporcie fraz.

  • Filtr Dopasowanie pozwoli Ci określić jak mocno zwrócone frazy powinny być powiązane z analizowaną frazą.
  • Filtr Domeny pozwoli Ci przefiltrować słowa kluczowe z wygenerowanej listy względem tego, czy dana domena jest widoczna na konkretne słowa kluczowe, czy nie.
  • Filtry językowe pozwolą Ci przefiltrować słowa kluczowe względem różnych, zaproponowanych przez nasz algorytm, słów najczęściej występujących w raporcie.
  • Grupy tymczasowe pozwolą Ci na zapisanie listy fraz do późniejszej analizy.

Każdą z funkcji opisaliśmy poniżej.

Dopasowanie

Pierwszy filtr to Dopasowanie. Możesz wybrać dwa rodzaje dopasowania:

  • wąskie – otrzymasz mniejszą liczbę wyników, które będą bliżej związane z analizowaną frazą;
  • szerokie – otrzymasz większą liczbę wyników, które będą mniej związane z analizowaną frazą.

Domeny

Drugi z filtrów, Domeny, pozwoli Ci sprawdzić, na które z fraz w raporcie wybrana domena jest lub nie jest widoczna.

Jak analizować raport?

Dla każdej z domen możesz wybrać jedną z opcji: nie klikać w nic, kliknąć w “✓” lub kliknąć w “x”.

  • Wybierając “✓” obok danej domeny w raporcie pozostaną frazy, na które domena jest widoczna w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania w Google.
  • Wybierając “x” obok danej domeny w raporcie pozostaną frazy, na które domena nie jest widoczna w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania w Google.

Warunki łączone są spójnikiem logicznym “LUB”, co oznacza, że przy np. wyborze kilku filtrów słowo kluczowe musi spełniać minimum jeden z warunków, aby znalazło się na przefiltrowanej liście.

Przykłady

Jeżeli wybierzesz “✓” dla kilku domen (np. poradnikzdrowie.pl i apteline.pl), otrzymasz listę fraz, na które minimum jedna z domen jest widoczna.

Jeżeli wybierzesz “✓” dla domen poradnikzdrowie.pl oraz apteline.pl oraz “x” dla domeny infozdrowie24.pl, otrzymasz listę fraz, na które widoczna jest minimum jedna z domen, poradnikzdrowie.pl lub apteline.pl, lub domena infozdrowie24.pl nie jest widoczna.

Filtry językowe

Kolejny filtr to Filtry językowe. Skorzystaj z niego, aby uwzględnić lub wykluczyć frazy należące do wybranej grupy słów. Możesz w ten sposób wyznaczyć przymiotniki, czasowniki oraz rzeczowniki.

Przykłady 1: Chciałabym zobaczyć wszystkie frazy uwzględniające słowo niski. W kategorii Przymiotniki wyszukuję frazę niski i wybieram “✓”.

Przykład 2: Chciałabym wykluczyć wszystkie frazy zawierające rzeczownik cukrzyca lub zawierające odmiany przymiotnika ciążowy.

W kategorii Przymiotniki znajdź frazę ciążowy i wybierz “✓”.

W kategorii Rzeczowniki znajdź frazę cukrzyca i wybierz “x”.

Grupy

Z panelu personalizacji możesz również tworzyć tymczasowe grupy fraz kluczowych.

Utwórz grupę klikając w Stwórz grupę, a następnie dodaj do niej frazy poprzez kliknięcie we frazy kluczowe na liście w raporcie i kliknięcie w Dodaj do grupy.

W dowolnym momencie możesz usunąć frazy z grupy lub skorzystać z filtrów do analizy fraz w grupie.

Dodatkowe uwagi

Liczba założonych filtrów

Liczba przy nazwie filtra mówi z ilu filtrów z danej kategorii aktualnie korzystasz. 

Zwróć uwagę, że liczba filtrów w Filtrach językowych = liczba filtrów w Przymiotnikach + Liczba filtrów w Czasownikach + Liczba filtrów w Rzeczownikach

Odmiany

Filtry językowe uwzględniają nie tylko wybrane słowo, ale również jego odmiany. Oznacza to, że wybierając w kategorii Przymiotniki słowo ciążowy, otrzymasz listę słów kluczowych, które zawierają również odmiany tego słowa. Przykładowo na liście zostanie uwzględnione słowo dieta ciążowa cukrzycowa.

Raport Grupy fraz

Korzystając z opisanych wcześniej filtrów w raporcie Grupy fraz (instrukcja) pamiętaj, że filtry nakładane są na frazy zawarte w grupach, a nie na nazwy grup.

Wiesz już jak wykorzystać dodatkowe filtry dostępne w Bazie słów kluczowych. Przejdź do Senuto i wykonaj zaawansowaną analizę fraz.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs