Baza słów kluczowych – Trendy

Trendy to raport w Bazie słów kluczowych, z którego dowiesz się, które frazy w ostatnim czasie są często wyszukiwane w polskim Google. Raport składa się z tabeli zwierającej:

  • listę fraz kluczowych,
  • siłę trendu, czyli współczynnik określający intensywność trendu,
  • datę określającą, kiedy Google zaklasyfikował frazę jako trendującą.

Frazy z raportu możesz wyeksportować zapisać do grupy lub bezpośrednio przesłać do projektu w Monitoringu:

1) Eksport całej tabeli

2) Eksport wybranych fraz

3) Dodanie do grupy lub przesłanie do projektu w Monitoringu

Wiesz już jak skorzystać z raportu Treny. Przejdź do Senuto i sprawdź jakie frazy trendują w ostatnim czasie >>


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)