Integracja danych z Data Studio krok po kroku

Integracja danych Senuto z Data Studio pozwoli Ci w łatwy sposób przygotować raporty dla klientów czy przełożonego. Do raportu w Data Studio możesz dodać wykres widoczności, aktualną liczbę fraz w TOP3, TOP10 i TOP50, a także zamieścić tabelę zestawiającą te oraz wiele innych danych. Możesz również zwizualizować dane ze swoich projektów w Monitoringu.

Do Data Studio przekazujemy historyczną liczbę fraz w TOP3, TOP10 oraz TOP50.

Jak zintegrować dane?

Krok 1: Otwórz zakładkę Data Studio na swoim koncie w Senuto i skopiuj link do Data Studio. Zakładkę znajdziesz w Ustawieniach konta.

Krok 2: Zaloguj się na swoje konto Google na stronie https://datastudio.google.com.

Upewnij się, że jesteś zalogowany na koncie odpowiedniego użytkownika.

Krok 3: W przeglądarce wklej skopiowany wcześniej link.

Pamiętaj, aby zmienić w linku użytkownika, jeśli Twoje konto połączone z Senuto jest inne niż konto główne.

Jeśli konto powiązane z Senuto jest pierwsze, wpisz 0, jeśli drugie – wpisz 1, jeśli trzecie – wpisz 2 itd.

Krok 4: Krok ten zależy od modułu Senuto, z którego chciałbyś pobrać dane.

Integracja danych z Analizy widoczności

Wpisz kod bezpieczeństwa. Znajdziesz go na swoim koncie w Senuto (Security ID w Ustawieniach konta).

Wpisz domenę do analizy. Wybierz, czy domena ma być sprawdzana razem z subdomenami (fetchMode) oraz określ bazę, z której mają być pobierane wyniki (Data source type). Pamiętaj, aby zaznaczyć kwadraciki przy tych polach. Pozwoli Ci to edytować te pozycje dla każdego elementu w raporcie.

Następnie kliknij “Połącz” w prawym górnym rogu.

fetchMode

 • domain.com/* – wybierając tę opcję, uzyskasz dane dotyczące wyłącznie samej domeny.
 • *.domaim.com/* – jeśli wybierzesz tę opcję, dane, które otrzymasz, będą dotyczyły domeny oraz subdomen. 

Data source type

 • Visibility TOP3, TOP10, TOP50 – wybierając to źródło, możesz wykonać wykres widoczności dla domeny oraz jej konkurentów, a także przedstawić dane tak, aby widzieć liczbę fraz w TOP3, TOP10 lub TOP50.
 • Statistics – dzięki tej bazie będziesz mógł zebrać najważniejsze informacje odnośnie głównej kategorii Twojej strony takie jak: liczbę fraz w TOP3, TOP10 i TOP50, statystyki widoczności kategorii czy ekwiwalent reklamowy.
 • TOP 100 Positions – korzystając z tego źródła, stworzysz tabelę z danymi na temat słów kluczowych. W tabeli możesz porównywać pozycję fraz, liczbę wyszukań dla każdej z nich oraz widoczność. Zobaczysz także adres strony, który obejmuje dane słowo kluczowe.
 • TOP 100 Increases – dzięki tej funkcji przedstawisz 100 fraz z największymi wzrostami dla sprawdzanej domeny.
 • TOP 100 Decreases – dzięki tej funkcji przedstawisz 100 fraz z największymi spadkami dla badanej domeny.
 • TOP Competitors – wybierając to źródło, możesz dokonać porównania widoczności Twojej strony oraz strony konkurencji. W tabeli zawrzesz informacje takie jak liczba fraz kluczowych konkurencji w TOP3, TOP10 i TOP50, ekwiwalent reklamowy, widoczność oraz ranking domeny konkurencyjnej.

Integracja danych z Monitoringu

Tak samo jak w przypadku integracji danych z Analizy widoczności, wpisz kod bezpieczeństwa. Znajdziesz go na swoim koncie w Senuto (Security ID w Ustawieniach konta).

Następnie uzupełnij pole "ProjectID", wpisując numer projektu, z którego chcesz, aby dane zostały pobrane. Zaznacz również oba pola: zezwalaj na modyfikowanie w raportach pola "Domain - fetchMode" oraz zezwalaj na modyfikowanie w raportach pola "Data source type". W przypadku danych z Monitoringu, na tym etapie nie wybieraj dopasowania oraz źródła danych – zrobisz to podczas tworzenia konkretnych elementów raportu.

Project ID znajdziesz w URLu po otworzeniu wybranego projektu w Senuto.

Krok 5: Dodaj dane do raportu.

I gotowe! :) Teraz możesz utworzyć swój raport! Jeśli nie korzystałeś jeszcze z Data Studio, przejdź do samouczka (LINK).

Tworzenie przykładowego raportu w Data Studio przy użyciu danych z Senuto.

Dodawanie wykresu widoczności

Przy łączeniu Google Data Studio ustaw źródło bazy danych na: Visibility TOP3, TOP10, TOP50. 

W tym przykładzie przedstawimy Ci, jak wykonać wykres dziennych zmian pozycji witryny.

Jakie są różnice między wykresem dziennym a tygodniowym?

Dane dzienne dotyczą 2,5 mln najpopularniejszych fraz z bazy Senuto, tygodniowe zaś przedstawiają informacje na temat całej bazy słów kluczowych(19 mln), znajdujących się w naszej aplikacji. Raporty tygodniowe odświeżane są w każdy poniedziałek.

Krok 1: Wybierz typ wykresu, który chcesz dodać do raportu, np. wykres liniowy.

Krok 2: Określ, które dane chcesz zaprezentować na wykresie: liczbę fraz w TOP3, TOP10 czy TOP50. Wyniki, które otrzymasz, mogą być przedstawione w zakresie dziennym lub tygodniowym. Dokładnie tak samo jak ma to miejsce w platformie Senuto.

Dla zmian dziennych parametry należy ustawić w następujący sposób:

 • wymiar zakresu dat: time
 • wymiar: time
 • dane: top3_history, top10_history, top50_history

Dla zmian tygodniowych parametry ustawiamy:

 • wymiar zakresu dat: week
 • wymiar: week
 • dane: top3_history_weekly, top10_history_weekly, top50_history_weekly

Krok 3: Dodaj możliwość zmiany zakresu dat w raporcie końcowym.

Krok 4: Ustaw chronologiczne wyświetlanie danych.

Krok 5: Wyświetl raport.

Raport możesz uatrakcyjnić, dodając tytuł oraz aktualną liczbę fraz w TOP3, TOP10, TOP50. Domyślnie Twój raport będzie odświeżany co 24 godziny, jednak pamiętaj, że dane w Analizie widoczności w Senuto odświeżamy co tydzień. Nowych danych możesz się zatem spodziewać co poniedziałek.

Jeśli Twój wykres przedstawia złe informacje, najprawdopodobniej wybrałeś inne źródło danych. Możesz je zmienić dla dowolnego elementu w polu Parameters – Data source type.

Support

Jeśli napotkasz problem podczas integracji danych Senuto z Data Studio, napisz do nas na czacie lub na support@senuto.com.

Dane po API – przykład

Poniżej możesz sprawdzić, jak przekazujemy dane przez API do Data Studio.

json
{
"success": true,
"data": [
{
"date": 20190218,
"time": 1550444400,
"top3_history": 2,
"top10_history": 64,
"top50_history": 876
},
{
"date": 20190225,
"time": 1551049200,
"top3_history": 2,
"top10_history": 50,
"top50_history": 784
},
{
"date": 20190304,
"time": 1551654000,
"top3_history": 4,
"top10_history": 46,
"top50_history": 801
},
{
"date": 20190311,
"time": 1552258800,
"top3_history": 4,
"top10_history": 55,
"top50_history": 810
}
]
}


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs