Jak dostosować widok tabeli?

W Senuto codziennie dostarczamy wielu informacji dotyczących widoczności Twoich projektów w Google. Czasem będziesz chciał widzieć ich więcej – chociażby ze względu na potrzebę przeprowadzenia dokładniejszej analizy – a czasem wystarczy Ci tylko kilka kluczowych informacji. Dzięki funkcji dostosowania widoku tabeli, będziesz mógł sam wybrać, które informacje będą dla Ciebie widoczne.

Aby edytować tabelę, kliknij w ikonę ustawień znajdującą się w prawym górnym rogu tabeli. Po lewej stronie znajdują się kolumny nieaktywne, natomiast po prawej – aktywne. Aktywuj kolumnę, klikając w strzałkę w prawo obok nazwy pożądanej kolumny.

Aby usunąć kolumnę z widoku, kliknij w x obok aktywnej kolumny.

W Ustawieniach kolumn możesz również zmienić kolejności wyświetlanych kolumn poprzez przeciągnięcie odpowiedniego wiersza.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)