Jak zmienić adres mailowy do konta w Senuto?

Jak zmienić adres mailowy do konta w Senuto?

Aby zmienić adres e-mail do konta w Senuto należy przejść do Ustawień przez kliknięcie loginu w prawym górnym rogu panelu.

Następnie w polu Email obok aktualnego adresu wybierz Edytuj.

Zobaczysz dwa pola do wprowadzenia nowego adresu mailowego. 

Podaj go a następnie potwierdź wpisując hasło i kliknij zapisz zmiany.

Przejdź do ustawień i zmień adres Email.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)