Jakie są role na Platformie Senuto?

Konto Główne

Jest to konto, z którego został opłacony dostęp do Platformy Senuto. Użytkownik zalogowany na to konto ma możliwość skorzystania ze wszystkich modułów: Analizy Widoczności, Bazy Słów Kluczowych oraz Monitoringu zgodnie z limitami w wykupionym pakiecie. W module Monitoring użytkownik ma możliwość edycji utworzonych przez siebie projektów oraz udostępniania ich innym. Nie ma natomiast możliwości edycji projektów udostępnionych mu przez innych użytkowników.

Użytkownik Monitoringu

Na Platformie Senuto istnieje możliwość udostępniania projektów innym użytkownikom z Konta Głównego. Jeżeli osoba, której udostępnisz projekt, nie posiada opłaconego konta w Senuto, system założy jej konto o statusie “Użytkownik Monitoringu”. Użytkownik Monitoringu będzie miał do wglądu wyłącznie udostępniony projekt. Nie będzie mógł edytować ustawień projektu ani skorzystać z modułów Analiza Widoczności czy Baza Słów Kluczowych. Z modułów tych można jedynie skorzystać, logując się do Konta Głównego.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)