Monitoring – Narzędzia: Porównanie SERP

Narzędzie Porównanie SERP pozwoli Ci sprawdzić, jakie zmiany zaszły w TOP10/20/50 wyników wyszukiwania na konkretną frazę. Jeżeli pozycja Twojej domeny spadła, inna musiała wskoczyć na jej miejsce! Po takiej analizie fraz będziesz wiedział, jak wygląda aktualna sytuacja w Googlu na interesujące Cię frazy. Narzędzie znajdziesz w module Monitoring.

Jak korzystać z narzędzia Porównanie SERP?

W celu przeprowadzenia analizy wybierz:

1. dowolny projekt

2. frazę kluczową, którą chcesz przeanalizować oraz

3. daty do porównania. Możesz wybrać więcej niż jedną datę. Aby dodać kolejną datę do porównania kliknij w “DODAJ DATĘ +”.

Docelowo zobaczysz pierwsze 10 pozycji. Możesz to zmienić w polu “Wybierz pozycję:” poprzez zmianę z TOP10 na TOP20 czy TOP50.

Aby ułatwić Ci analizę, na czerwono oznaczyliśmy takie adresy URL, które wypadły z danego zakresu w porównaniu do poprzedniej (chronologicznie) daty, natomiast na zielono te, które się ostatnio pojawiły.

Przykładowa interpretacja:

  1. Przy wybranym zakresie TOP 20 widzimy, że dnia 4.01 domena asekuro.pl była na 16 miejscu, dnia 9.01 (kolejny zakres) nie ma jej w TOP 20, dlatego też jest oznaczona na czerwono - wypadła z zakresu
  2. W kolejnej kolumnie widzimy domenę rankomat.pl, która ma zarówno kolor czerwony jak i zielony. Czerwony kolor oznacza to, że domeny nie ma już w TOP 20 w dniu 11.01, a zielona dlatego, że w TOP 20 nie było jej 4.01
  3. W ostatniej kolumnie widzimy domenę expressbydgoski.pl - jest na zielono ponieważ w dniu 11.01 nie było jej w zakresie TOP 20

Jeżeli chcesz przeprowadzić dokładniejszą analizę, wyniki możesz pobrać w formacie XLS.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)