Monitoring – Raport: Wyniki Rozszerzone

Raport Wyniki Rozszerzone pomoże Ci zbadać, jaki wynik rozszerzony (snippet) wyświetla się na słowa kluczowe dodane do Twojego projektu.

W raporcie znajdziesz krótkie podsumowanie w postaci:

  • liczby wyników rozszerzonych i snippetów widocznych na frazy, na które Twoja domena jest widoczna,
  • tabeli podsumowującej dane na temat wyników rozszerzonych
  • zestawienia historycznego wyników rozszerzonych

Analiza przeprowadzana jest dla określonego przedziału czasu oraz zbioru fraz, które możesz edytować w górnej części raportu.

Statystyki: liczba wyrazów rozszerzonych i Twoja domena

Pierwsze podsumowanie statystyk to “liczba wyrazów rozszerzonych” oraz “twoja domena”.

Jak interpretować te dane?

111 – jest to informacja mówiąca o tym, ile wyników rozszerzonych jest sumarycznie na wszystkich monitorowanych frazach. Np. na frazie rower pojawia się Google News oraz obrazki, a więc 2 snippety.

67 – to jest suma, ale tylko dla fraz, na które Twoja domena jest widoczna

Szczegóły

W części Szczegóły znajdziesz dokładne podsumowanie dotyczące snippetów w przypadku danego projektu. Dowiesz się, na ile fraz z projektu wyświetla się dany snippet. Wytłumaczę to na przykładzie:

Powyższe zestawienie interpretujemy następująco:

Prawy box wiedzy aktywny jest dla 18 fraz dodanych do projektu, z czego na 17 z tych fraz moja domena widoczna jest w TOP50. Oznacza to, że pokrycie SERP to 12.68%.

Czerwona strzałka obok liczby 18 oznacza, że względem dnia wczorajszego liczba fraz, na które wyświetla się prawy box, zmalała o 1 frazę. Analogicznie zielona strzałka do góry oznacza wzrost liczby fraz względem dnia wczorajszego.

Frazy te można podejrzeć poprzez kliknięcie w ikonę oka.

Historia wyników rozszerzonych

Ostatnim podsumowaniem w tym raporcie jest Historia wyników rozszerzonych. Możemy w niej porównać jak zmieniła się liczba fraz, na które widoczny jest konkretny snippet w wybranym wcześniej przedziale czasu.

Np. możemy przeczytać na wykresie, że 4.03.2019 prawy box wiedzy wyświetlał się na 19 fraz dodanych do projektu, natomiast 18.03.19 liczba fraz wyniosła 18.

Teraz już wiesz jak sprawdzić, jakie snippety są aktywne przy frazach kluczowych, na które Twoja domena jest widoczna. Przejdź do modułu Monitoring i przeanalizuj snippety w Raporcie Wyniki rozszerzone.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)