Metryki w Senuto

W tym artykule poznasz definicje metryk dostępnych na Platformie Senuto. Definicje niektórych metryk mogą się różnić w poszczególnych modułach systemu, dlatego podzieliliśmy ten spis na dwie części:

  1. metryki dostępne w Analizie widoczności i Bazie Słów Kluczowych,
  2. metryki dostępne tylko w Monitoringu.

Większość metryk w Monitoringu pokrywa się z metrykami dostępnymi w Analizie Widoczności. Różna jest natomiast baza, na podstawie której są one przeliczane.

Przeanalizujmy to na przykładzie metryki TOP3:

W Analizie Widoczności metryka TOP3 wskaże frazy, na które analizowana domena jest widoczna w Google na pozycjach 1-3. Liczba słów kluczowych, które odpowiadają tej metryce, jest liczona na podstawie bazy 19 milionów fraz kluczowych w widoku tygodniowym i 2,5 miliona fraz w widoku dziennym.

W Monitoringu statystyki liczone są na podstawie fraz, które sami dodaliśmy do projektu. Metryka TOP3 będzie zatem wskazywała na słowa kluczowe ze zbioru fraz dodanych do projektu, na które analizowana domena jest widoczna na pozycjach 1-3.

Metryki w Analizie widoczności i Bazie Słów Kluczowych

Pozycja – Pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google. Wartość ta jest odświeżana co poniedziałek.

Jak rozumieć metrykę Pozycja?

Przykład: analizując domenę kontostudenta.pl otrzymałam w jedym z podsumowań informację, że analizowana domena zajmuje 2 miejsce na frazę “blik”.

Oznacza to że po wpisaniu frazy “blik” w Google domena kontostudenta.pl pojawi się na 2 miejscu (nie biorąc pod uwagę wyników z Google Ads). Poniżej znajdziesz print screen, na którym zaznaczyłam pozycje w Google na frazę blik w dniu 3.04.2019.

Jak widzisz, domena kontostudenta.pl zajmuje drugą pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania w Google.

Pozycja (wczoraj) – wczorajsza pozycja domeny na dane słowo kluczowe.

Zmiana pozycji – różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem poprzedniego poniedziałku.

Zmiany pozycji – informacja o liczbie wzrostów/spadków/braków zmian pozycji w ostatnich dniach dla słowa kluczowego.

TOP3 – liczba słów kluczowych, na które domena zajmuje pozycje 1-3 w organicznych wynikach wyszukiwania Google. W niektórych częściach systemu obok liczby fraz w TOP3 znajdziesz również informację, jak ta liczba zmieniła się względem poprzedniego poniedziałku.

Metryka ta wyliczana jest na podstawie bazy 19 milionów fraz kluczowych. Wyjątek stanowi dzienny wykres widoczności, w którym liczba fraz w TOP3 wyliczana jest na podstawie mniejszej bazy – 2,5 miliona fraz kluczowych.

TOP10 – liczba słów kluczowych, na które domena zajmuje pozycje 1-10 w wynikach wyszukiwania Google. W niektórych częściach systemu obok liczby fraz w TOP10 znajdziesz również informację, jak ta liczba zmieniła się względem poprzedniego poniedziałku. Wyjątek stanowi raport “Zmiany w wyszukiwarce”, gdzie zmiana fraz w TOP10 odnosi się do dnia wczorajszego.

Metryka ta wyliczana jest na podstawie bazy 19 milionów fraz kluczowych. Wyjątek stanowi dzienny wykres widoczności, w którym liczba fraz w TOP10 wyliczana jest na podstawie mniejszej bazy – 2,5 miliona fraz kluczowych.

TOP50 – Liczba słów kluczowych, na które domena zajmuje pozycje 1-50 w organicznych wynikach wyszukiwania. W niektórych częściach systemu obok liczby fraz w TOP50 znajdziesz również informację, jak ta liczba zmieniła się względem poprzedniego poniedziałku.

Metryka ta wyliczana jest na podstawie bazy 19 milionów fraz kluczowych. Wyjątek stanowi dzienny wykres widoczności, w którym liczba fraz w TOP50 wyliczana jest na podstawie mniejszej bazy – 2,5 miliona fraz kluczowych.

Widoczność – szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania. Określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę).

W zależności od miejsca w systemie, w którym pojawia się metryka, odnosi się ona do ruchu dla całej domeny, ruchu generowanego przez konkretną frazę kluczową, subdomenę, ścieżkę lub URL.

Jak liczymy widoczność?

Na początku dla każdej frazy określamy liczbę jej wyszukiwań – dla każdej pozycji w wynikach wyszukiwania Google nasz system przypisał przewidywany współczynnik CTR. Jest on szacowany osobno dla fraz zwykłych i brandowych. Na tej podstawie system wylicza współczynnik widoczności. Przeanalizujmy przykład: jeżeli wiemy, że dana fraza ma 1k wyszukań, a CTR z 1 miejsca wynosi 30%, to danej frazie przypisujemy 300 wizyt miesięcznie. Sumujemy szacunkową liczbę wizyt dla każdej frazy w TOP10, na które widoczny jest serwis, co w rezultacie daje wynik współczynnika widoczności.

Podany w przykładzie CTR jest losowy i służy tylko do zobrazowania sytuacji. Wartości CTR stanowią część naszego algorytmu, wyróżniającego nas na tle konkurencji, w związku z czym wartości CTR dla poszczególnych pozycji nie zostaną ujawnione.

Ekwiwalent reklamowy – szacunkowa kwota, jaką należałoby miesięcznie wydać w systemie Google Ads, aby wygenerować analogiczny ruch do ruchu generowanego z działań SEO. Estymacja wyliczana jest na podstawie ruchu osiąganego z fraz, na których domena znajduje się w TOP10.

Ranking kategorii – miejsce zajmowane przez domenę w głównej kategorii tematycznej, do której przypisana została domena. Na Platformie Senuto zastosowany został standard kategoryzacji IAB.

Ranking – miejsce zajmowane przez domenę w ogólnym Rankingu widoczności.

Średnia miesięczna liczba wyszukiwań – średnia miesięczna liczba wyszukiwań danego słowa kluczowego w Google. Należy pamiętać, że średnia miesięczna liczba wyszukiwań nie jest realną liczbą wyszukiwań, a liczbą dopasowania do najbliższego przedziału wyszukań.  Zatem 0 wyszukiwań oznacza, że słowo kluczowe mieści się w zakresie 0-5 wyszukiwań miesięcznie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj nasz wpis na blogu “Jak rozumieć dane o słowach kluczowych? Kilka ciekawych statystyk.”.

Historia miesięczna – wykres prezentujący zmianę pozycji domeny na daną frazę kluczową miesiąc po miesiącu.

Historia dzienna – wykres prezentujący zmianę pozycji domeny na daną frazę kluczową w ostatnich 14 dniach.

CPC (Cost Per Click) – estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads.

Zmiana pozycji (wczoraj) – zmiana dzisiejszej pozycji domeny na dane słowo kluczowe względem wczorajszej pozycji. Metryka dostępna jest w raporcie Wzrosty/Spadki w Analizie Widoczności. Zmiana przedstawiona jest dodatkowo w postaci procentowej.

Aktualna pozycja – dzisiejsza pozycja domeny na dane słowo kluczowe.

Zmiana widoczności (wczoraj) – Zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem wczorajszej widoczności. Zmiana przedstawiona jest dodatkowo w postaci procentowej.

Widoczność (wczoraj) – szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania w dniu wczorajszym.

Aktualna widoczność – szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania w dniu dzisiejszym.

Konkurencyjne słowa – frazy, na które domena konkurencyjna widoczna jest w TOP10, a Twoja domena znajduje się na pozycjach 1-50. Są to zatem frazy, z których domena konkurencyjna potencjalnie zabiera Ci ruch.

Wszystkie słowa – całkowita liczba fraz kluczowych, na które domena konkurencyjna jest widoczna na pozycjach 1-50.

Widoczność (%) – metryka określająca jaki procent szacowanego miesięcznego ruchu w danej witrynie skierowany jest do danej subdomeny.

Trendy – suma liczby wyszukiwań słowa kluczowego w ostatnich 12 miesiącach.

Metryki dostępne tylko w Monitoringu

Tak jak zostało wspomniane na początku artykułu, statystyki w module Monitoring liczone są na podstawie fraz dodanych do konkretnych projektów. Definicje metryk występujących zarówno w Analizie Widoczności, jak i Monitoringu znajdziesz w poprzedniej części artykułu.

Monitorowane słowa – liczba fraz dodanych do projektu (lub w statystykach globalnych suma słów ze wszystkich projektów)

Średnia pozycja – średnia arytmetyczna pozycji wszystkich fraz monitorowanych w projekcie.

Wzrosty – liczba słów kluczowych, których pozycja w stosunku do dnia poprzedniego urosła.

Brak zmian – liczba słów kluczowych, których pozycja w stosunku do dnia poprzedniego nie zmieniła się.

Wzrosty – liczba słów kluczowych, których pozycja w stosunku do dnia poprzedniego zmalała.

Potencjał – maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych.

Wykorzystywany potencjał – % ruchu, który domena osiąga z maksymalnego potencjału monitorowanych słów.

Pozycja startowa – pozycja słowa kluczowego w dniu dodania projektu.

Suma wyszukiwań – metryka dostępna w raporcie Strony informująca o sumarycznej liczbie wyszukiwań fraz, na które URL jest widoczny.

TOP słowa kluczowe – metryka dostępna w raporcie Strony. Informuje o tym, na które frazy dany URL jest widoczny na najwyższej pozycji.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs