Trust Flow

Wskaźnik wykorzystywany przez serwis MajesticSEO, który przedstawia poziom zaufania do strony internetowej w skali od 0 do 100. Zawsze jest wykorzystywany w parze z wskaźnikiem Citation Flow. Jest tym lepszy im więcej zaufanych witryn linkuje do naszej domeny.

Trust Flow pomaga zrozumieć w jaki sposób algorytmy wyszukiwarki mogą potraktować jakość poszczególnej witryny.

0-12 niska wartość Trust Flow. Witryna o takiej wartości narażona jest na karę przy aktualizacjach algorytmu Google dotyczących linków.

12-30 średnia wartość Trust Flow. Witryna o takiej wartości może być narażona na aktualizacje algorytmu .

30-100 wysoka wartość Trust Flow. Witryna o takiej wartości rzadko narażona jest na aktualizację algorytmu jeśli chodzi o aktualizacje dotyczące linków. Rzadko można spotkać witryny ze współczynnikiem wyższym aniżeli 75.


Jak nam poszło?


Powered by HelpDocs