Wszystkie kolekcje
Raporty i narzędzia
Baza słów kluczowych
Baza słów kluczowych – Personalizacja wyników
Baza słów kluczowych – Personalizacja wyników

Po wygenerowaniu listy słów kluczowych związanych z Twoim wyszukiwaniem nadszedł czas na przeprowadzenie dogłębnej analizy wyników.

Ula Wróbel avatar
Napisane przez Ula Wróbel
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przed rozpoczęciem analizy zachęcam Cię do dostosowania raportu do swoich potrzeb korzystając z funkcji Personalizacji wyników.

Rozwiń pasek personalizacji klikając na koło zębate po prawej stronie.

2WewENYGhs

W pasku Personalizacji możesz skorzystać z gotowych filtrów: Dopasowanie, Domeny oraz Filtry językowe, które dostępne są w raportach Bazy słów kluczowych. Personalizacja umożliwia Ci również tworzenie grup tymczasowych (Grupy) z wygenerowanych w raporcie fraz.

  • Filtr Dopasowanie pozwoli Ci określić jak mocno zwrócone frazy powinny być powiązane z analizowaną frazą.

  • W zakładce Moje Grupy znajdziesz zapisane przez Ciebie listy fraz

  • Filtr Domeny pozwoli Ci przefiltrować słowa kluczowe z wygenerowanej listy względem tego, czy dana domena jest widoczna na konkretne słowa kluczowe, czy nie.

  • Filtry językowe pozwolą Ci przefiltrować słowa kluczowe względem różnych, zaproponowanych przez nasz algorytm, słów najczęściej występujących w raporcie.

Działanie filtrów dokładnie opisaliśmy poniżej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o działaniu Grup, zajrzyj tutaj.

Dopasowanie

Pierwszy filtr to Dopasowanie. Możesz wybrać dwa rodzaje dopasowania:

  • wąskie – otrzymasz mniejszą liczbę wyników, które będą bliżej związane z analizowaną frazą;

  • szerokie – otrzymasz większą liczbę wyników, które będą mniej związane z analizowaną frazą.

Domeny

Drugi z filtrów, Domeny, pozwoli Ci sprawdzić, na które z fraz w raporcie wybrana domena jest lub nie jest widoczna.

Jak analizować raport?

Dla każdej z domen możesz wybrać jedną z opcji: nie klikać w nic, kliknąć w “✓” lub kliknąć w “x”.

  • Wybierając “✓” obok danej domeny w raporcie pozostaną frazy, na które domena jest widoczna w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania w Google.

  • Wybierając “x” obok danej domeny w raporcie pozostaną frazy, na które domena nie jest widoczna w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania w Google.

Warunki wewnątrz każdej z grup (uwzględniania / wykluczania) łączone są spójnikiem logicznym “LUB”, co oznacza, że przy np. wyborze kilku filtrów słowo kluczowe musi spełniać minimum jeden z warunków, aby znalazło się na przefiltrowanej liście.

Warunki między dwiema grupami (uwzględniania / wykluczania) łączone są spójnikiem logicznym “I”, co oznacza, że przy np. wyborze kilku filtrów słowo kluczowe musi spełniać wszystkie warunki, aby znalazło się na przefiltrowanej liście.

Przykłady

Jeżeli wybierzesz “✓” dla kilku domen (np. poradnikzdrowie.pl i apteline.pl), otrzymasz listę fraz, na które minimum jedna z domen jest widoczna.

Jeżeli wybierzesz “✓” dla domen poradnikzdrowie.pl oraz apteline.pl oraz “x” dla domeny infozdrowie24.pl, otrzymasz listę fraz, na które widoczna jest minimum jedna z domen, poradnikzdrowie.pl lub apteline.pl i domena infozdrowie24.pl nie jest widoczna.

Filtry językowe

Kolejny filtr to Filtry językowe. Skorzystaj z niego, aby uwzględnić lub wykluczyć frazy należące do wybranej grupy słów. Możesz w ten sposób wyznaczyć przymiotniki, czasowniki oraz rzeczowniki.

Przykłady 1: Chciałabym zobaczyć wszystkie frazy uwzględniające słowo niski. W kategorii Przymiotniki wyszukuję frazę gorzki i wybieram “✓”.

Przykład 2: Chciałabym wykluczyć wszystkie frazy zawierające rzeczownik objaw oraz uwzględniające odmiany przymiotnika biały.

W kategorii Rzeczowniki znajdź frazę objawi wybierz “x”.

W kategorii Przymiotniki znajdź frazę biały i wybierz “✓”.

Dodatkowe uwagi

Liczba założonych filtrów

Liczba przy nazwie filtra mówi z ilu filtrów z danej kategorii aktualnie korzystasz.

Zwróć uwagę, że liczba filtrów w Filtrach językowych = liczba filtrów w Przymiotnikach + Liczba filtrów w Czasownikach + Liczba filtrów w Rzeczownikach

Raport Grupy słów

Korzystając z opisanych wcześniej filtrów w raporcie Grupy słów pamiętaj, że filtry nakładane są na frazy zawarte w grupach, a nie na nazwy grup.

Wiesz już jak skorzystać z Personalizacji wyników, aby dopasować raport do własnych potrzeb. Przejdź do Bazy słów kluczowych i wypróbuj narzędzie >>

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?