Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Tworzenie tabeli historii pozycji w Data Studio
Monitoring: Tworzenie tabeli historii pozycji w Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces tworzenia tabeli historii pozycji w Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji i wybierz projekt, z którego chcesz, abyśmy pobrali dane.

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj tabelę przestawną do raportu.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Project - Positions History (p_pos_hist_*)"

Center

Krok 4: Ustaw najważniejsze parametry

  • rozmiar wiersza: p_pos_hist_keyword

  • rozmiar kolumny: time

  • dane: p_pos_hist_position

Krok 5: Dodaj zakres dat i zmień nazwę zmiennej.

Krok 6: Wyświetl gotową tabelę.

I gotowe! Dodałeś do raportu tabelę historii pozycji!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?