Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Tworzenie tabeli porównującej statystyki widoczności konkurencji w Google Data Studio
Monitoring: Tworzenie tabeli porównującej statystyki widoczności konkurencji w Google Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces tworzenia tabeli pozycji w Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji i wybierz projekt, z którego chcesz, abyśmy pobrali dane.

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule: "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj tabelę do raportu.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Project - Competition (p_com_*)"

Krok 4: Ustaw parametry tabeli

  • wymiar: p_com_domain

  • dane: p_com_* np. p_com_top10, p_com_organic_visibility, p_com_avg_pos

Zmienne, które możesz wykorzystać w tabeli (w polu dane):

Zmienna

Interpretacja

p_com_domain

Analizowana domena.

p_com_X_Y

Liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od X do Y w organicznych wynikach wyszukiwania.

p_com_topZ

Liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od 1 do Z w organicznych wynikach wyszukiwania.

p_com_out50

Liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach większych niż 50 w organicznych wynikach wyszukiwania.

p_com_organic_visibility

Współczynnik widoczności organicznej.

p_com_budget

Estymowana kwota, jaką należałoby wydać w programie Google Ads miesięcznie, aby osiągnąć analogiczny ruch do działań SEO (na bazie monitorowanych słów kluczowych).

p_com_wins

p_com_lost

p_com_no_change

Liczba fraz, których pozycja wzrosła, spadła lub nie zmieniła się względem dnia poprzedniego.

p_com_avg_pos

Średnia pozycja fraz.

p_com_organic_potencial

Maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych.

p_com_organic_potential_coverage

Procent ruchu, jaki domena osiąga z maksymalnego potencjału, jaki posiadają monitorowane słowa.

_prev: Dodanie _prev do zmiennej oznacza, że zmienna odnosi się do dnia wczorajszego np. p_com_1_3_prev oznacza liczbę fraz na pozycjach 1-3 w dniu wczorajszym.

_percent: Stosunek wartości zmiennej dla Twojej domeny i dla domeny konkurenta. Np. p_com_1_3_percent odpowiada liczbie fraz kluczowych w TOP3 podzielonej przez liczbę fraz kluczowych w TOP3 Twojego konkurenta pomnożonych razy 100%.

Krok 5: Zmień nazwy zmiennych.

Krok 6: Wyświetl gotową tabelę.

I gotowe! Dodałeś do raportu tabelę porównania konkurencji!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?