Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Tworzenie tabeli pozycji w raporcie w Data Studio
Monitoring: Tworzenie tabeli pozycji w raporcie w Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces tworzenia tabeli pozycji w Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji i wybierz projekt, z którego chcesz, abyśmy pobrali dane.

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj tabelę do raportu.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Project - Positions (p_pos_*)".

Krok 4: Ustaw najważniejsze parametry.

  • wymiar: p_pos_keyword

  • dane: p_pos_organic_pos, p_pos_organic_visibility, p_pos_searches

  • sortuj: p_pos_organic_pos rosnąco

oraz zmień nazwy zmiennych, aby raport był bardziej czytelny.

Zmienne, które możesz wykorzystać w tabeli:

Zmienna

Interpretacja

p_pos_searches

liczba wyszukiwań frazy kluczowej

p_pos_cpc

estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads

p_pos_keyword

fraza kluczowa

p_pos_organic_pos

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google

p_pos_organic_pos_start

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w dniu dodania projektu

p_pos_organic_pos_diff

różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem dnia poprzedniego

p_pos_organic_visibility

szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę)

p_pos_organic_visibility_diff

zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem widoczności w dniu poprzednim

p_pos_organic_potential

maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych

p_pos_organic_url

URL widoczny na daną frazę kluczową

p_pos_organic_url_prev

URL widoczny na daną frazę kluczową w dniu poprzednim

p_pos_serp_params

wyniki rozszerzone (snippety) wyświetlane na słowa kluczowe

p_pos_updated

data aktualizacji pozycji

_prev – Dodanie _prev do zmiennej oznacza, że zmienna odnosi się do dnia poprzedniego, np. p_pos_organic_pos_prev jest to pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w dniu poprzednim.

Krok 5: Dodaj zakres dat i zmień nazwy zmiennych.

Dodanie zakresu dat pozwoli Ci później w raporcie sprawdzić pozycje fraz dla dowolnego dnia.

Krok 6: Wyświetl gotową tabelę.

I gotowe! Dodałeś do raportu tabelę pozycji organicznych dla fraz dodanych do projektu!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?