Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Tworzenie wykresu widoczności w Data Studio
Monitoring: Tworzenie wykresu widoczności w Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku po procesie tworzenia wykresu widoczności Twojej domeny w Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji i wybierz projekt, z którego chcesz, abyśmy pobrali dane.

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj wykres liniowy do raportu.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Project - Visibility (p_vis_*)".

Krok 4: Ustaw wymiar: time.

Krok 5: Wybierz, które dane chcesz przedstawić na wykresie.

Do wizualizacji możesz wybrać wszystkie zmienne z przedrostkiem p_vis_*. Jeśli wybierzesz zmienną z innym przedrostkiem, system nie będzie działał poprawnie, ponieważ przedrostek musi odpowiadać wybranemu wcześniej źródłu danych.

W tym przypadku wybrałam opcję "p_vis_top10", co oznacza, że na wykresie przedstawię liczbę fraz w TOP10.

Dane, które możesz wybrać do wizualizacji:

Zmienna

Interpretacja

p_vis_x_y

np. p_vis_11_20

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach x - y,

np. liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 11 - 20

p_vis_out50

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach >50

p_vis_avg

średnia pozycja fraz, na które domena jest widoczna w TOP50

p_vis_organic_visibility_lt

historia widoczności long tail

p_vis_organic_visibility

historia widoczności organicznej

p_vis_budget

historia ekwiwalentu płatnej reklamy

p_vis_wins

p_vis_lost

p_vis_no_change

historia wzrostów

historia spadków

historia braku zmian pozycji

p_vis_top3

p_vis_top10

p_vis_top50

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 3

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 10

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 50

Krok 6: Dodaj zakres dat i zmień nazwę zmiennej.

Jeżeli chcesz, aby na wykresie wyświetlała się nazwa "TOP10" zamiast "p_vis_top10", zmień nazwę zmiennej, klikając na ołówek wskazany poniżej.

Krok 7: Wyświetl gotowy wykres.

I gotowe! Dodałeś do raportu wykres widoczności!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?