Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Wytłumaczenie zmiennych dostępnych w Data Studio
Monitoring: Wytłumaczenie zmiennych dostępnych w Data Studio
Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Data Studio masz możliwość utworzenia raportów na podstawie praktycznie wszystkich danych, które zbieramy w Senuto dla założonych przez Ciebie projektów.

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Zmienne, z których możesz skorzystać, zależą od wybranego źródła. Np. wybierając źródło Project - Statistics (p_sta_*), możesz skorzystać tylko ze zmiennych z przedrostkiem p_sta_. Jeśli wybierzesz zmienną z innym przyrostkiem, system nie będzie działał poprawnie. Poniżej znajdziesz krótki opis dostępnych zmiennych dla każdego źródła danych.

Źródło "Project - Statistics (p_sta_*)"

Skorzystaj z tego źródła do przygotowania podsumowania statystyk swoich projektów.

Zmienna

Interpretacja

p_sta_organic_visibility

aktualny współczynnik widoczności

p_sta_X_Y

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach z zakresu od x do y

p_sta_topZ

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach z zakresu od 1 do Z

p_sta_wins

liczba fraz, których pozycja wzrosła, spadła lub nie zmieniła się względem dnia poprzedniego

p_sta_avg_pos

średnia pozycja

p_sta_out50

liczba fraz o pozycji większej niż 50

p_sta_organic_potential

maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych

p_sta_organic_potential_percent

procent ruchu, jaki domena osiąga z maksymalnego potencjału, który posiadają monitorowane słowa

p_sta_keywords_count

liczba fraz dodanych do projektu

p_sta_budget

estymowana kwota, jaką należałoby wydać w programie Google Ads miesięcznie, aby osiągnąć analogiczny ruch do działań SEO (na bazie monitorowanych słów kluczowych)

Źródło "Project - Visibility (p_vis_*)"

Skorzystaj z tego źródła, aby przygotować wykres widoczności.

Zmienna

Interpretacja

p_vis_x_y

np. p_vis_11_20

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach x - y,

np. liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 11 - 20

p_vis_out50

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach >50

p_vis_avg

średnia pozycja fraz, na które domena jest widoczna w TOP50

p_vis_organic_visibility_lt

historia widoczności long tail

p_vis_organic_visibility

historia widoczności organicznej

p_vis_budget

historia ekwiwalentu płatnej reklamy

p_vis_wins

p_vis_lost

p_vis_no_change

historia wzrostów

historia spadków

historia braku zmian pozycji

p_vis_top3

p_vis_top10

p_vis_top50

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 3

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 10

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 50

Źródło "Project - Positions (p_pos_*)"

Zmienna

Interpretacja

p_pos_searches

liczba wyszukiwań frazy kluczowej

p_pos_cpc

estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads

p_pos_keyword

fraza kluczowa

p_pos_organic_pos

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google

p_pos_organic_pos_start

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w dniu dodania projektu

p_pos_organic_pos_diff

różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem dnia poprzedniego

p_pos_organic_visibility

szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę)

p_pos_organic_visibility_diff

zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem widoczności w dniu poprzednim

p_pos_organic_potential

maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych

p_pos_organic_url

URL widoczny na daną frazę kluczową

p_pos_organic_url_prev

URL widoczny na daną frazę kluczową w dniu poprzednim

p_pos_serp_params

wyniki rozszerzone (snippety) wyświetlane na słowa kluczowe

p_pos_updated

data aktualizacji pozycji

Źródło "Project - Competition (p_com_*)"

Zmienna

Interpretacja

p_com_domain

analizowana domena

p_com_X_Y

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od X do Y w organicznych wynikach wyszukiwania

p_com_X_Y_prev

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od X do Y w organicznych wynikach wyszukiwania w dniu poprzednim

p_com_topZ

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od 1 do Z w organicznych wynikach wyszukiwania w dniu poprzednim

p_com_out50

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach większych niż 50 w organicznych wynikach wyszukiwania

p_com_organic_visibility

współczynnik widoczności organicznej

p_com_budget

estymowana kwota, jaką należałoby wydać w programie Google Ads miesięcznie, aby osiągnąć analogiczny ruch do działań SEO – na bazie monitorowanych słów kluczowych

p_com_wins

p_com_lost

p_com_no_change

liczba fraz, których pozycja wzrosła, spadła lub nie zmieniła się względem dnia poprzedniego

p_com_avg_pos

średnia pozycja fraz

p_com_organic_potencial

maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych

p_com_organic_potential_coverage

procent ruchu, jaki domena osiąga z maksymalnego potencjału, który posiadają monitorowane słowa

Źródło "Project - Positions Increases (p_inc_*)"

Zmienna

Interpretacja

p_inc_searches

liczba wyszukiwań frazy kluczowej

p_inc_cpc

estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads

p_inc_keyword

fraza kluczowa

p_inc_organic_pos

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google

p_inc_organic_pos_diff

różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem dnia poprzedniego

p_inc_organic_visibility

szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę)

p_inc_organic_visibility_diff

zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem widoczności w dniu poprzednim

p_inc_organic_url

URL widoczny na daną frazę kluczową

Źródło "Project - Positions Decreases (p_dec_*)"

Zmienne są analogiczne do źródła "Project - Positions Increases (p_inc_*)"

Źródło "Project - Positions Competition (p_pos_com_*)"

Zmienna

Interpretacja

Data Studio

p_com_domain

analizowana domena

Wymiar

p_pos_com_domain_cpc

estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads

Dane

p_pos_com_domain_pos

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google

Dane

p_pos_com_domain_pos_prev

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w poprzednim dniu wybranego zakresu

Dane

p_pos_com_organic_potential

maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych

Dane

p_pos_com_organic_visibility

szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania

Dane

p_pos_com_domain_pos_date

data, dla której podawana jest pozycja dla zmiennej p_pos_com_domain_pos

Wymiar

p_pos_com_domain_pos_prev_date

data, dla której podawana jest pozycja dla zmiennej p_pos_com_domain_pos_prev

Wymiar

p_pos_com_keyword

fraza kluczowa

Wymiar

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?