Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Dodawanie podsumowania statystyk projektu do raportu w Data Studio
Monitoring: Dodawanie podsumowania statystyk projektu do raportu w Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces dodawania podsumowania statystyk dot. Twojego projektu do raportu w Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji i wybierz projekt, z którego chcesz, abyśmy pobrali dane.

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj raportu podsumowanie statystyk.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Project - Statistics (p_sta_*)".

Krok 4: Wybierz, które dane chcesz przedstawić w podsumowaniu.

Możesz wybrać wszystkie zmienne z przedrostkiem p_sta_*. Jeśli wybierzesz zmienną z innym przedrostkiem, system nie będzie działał poprawnie, ponieważ przedrostek musi odpowiadać wybranemu wcześniej źródłu danych.

W tym przypadku wybrałam opcję "p_sta_top10", co oznacza, że na wykresie przedstawię liczbę fraz w TOP10.

Dane, które możesz przedstawić w statystykach:

Zmienna

Interpretacja

p_sta_organic_visibility

aktualny współczynnik widoczności

p_sta_X_Y

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach z zakresu od x do y

p_sta_topZ

liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach z zakresu od 1 do Z

p_sta_wins

liczba fraz, których pozycja wzrosła, spadła lub nie zmieniła się względem dnia poprzedniego

p_sta_avg_pos

średnia pozycja

p_sta_out50

liczba fraz o pozycji większej niż 50

p_sta_organic_potential

maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych

p_sta_organic_potential_percent

procent ruchu, jaki domena osiąga z maksymalnego potencjału, który posiadają monitorowane słowa

p_sta_keywords_count

liczba fraz dodanych do projektu

p_sta_budget

estymowana kwota, jaką należałoby wydać w programie Google Ads miesięcznie, aby osiągnąć analogiczny ruch do działań SEO (na bazie monitorowanych słów kluczowych).

_prev: Dodanie _prev do zmiennej oznacza, że zmienna odnosi się do dnia wczorajszego, np. p_sta_1_3_prev oznacza liczbę fraz na pozycjach 1-3 w dniu wczorajszym.

Krok 5: Zmień nazwę zmiennej.

Jeżeli chcesz, aby w statystykach wyświetlała się nazwa "TOP10" zamiast "p_vis_top10", zmień nazwę zmiennej, klikając na ołówek zaznaczony poniżej.

Aby dodać więcej statystyk, powtórz kroki opisane wcześniej.

Krok 6: Wyświetl gotowe statystyki.

Pro tip: Jeżeli dodasz do raportu w Data Studio date picker, będziesz mógł zmienić dzień wyświetlanych statystyk. Np. jeśli będziesz chciał sprawdzić liczbę fraz w TOP10 dla poprzedniego miesiąca, będziesz mógł to zrobić, wybierając odpowiednią datę w date pickerze. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz ze zmiennych z przyrostkiem "_prev", statystyka będzie odnosiła się do dnia wcześniejszego niż ten wybrany w date pickerze.

I gotowe! Dodałeś do raportu podsumowanie statystyk projektu!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?