Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Monitoring: Tworzenie tabeli wzrostów/spadków w Data Studio
Monitoring: Tworzenie tabeli wzrostów/spadków w Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces tworzenia tabeli wzrostów lub spadków w Google Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji i wybierz projekt, z którego chcesz, abyśmy pobrali dane.

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj tabelę do raportu.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Project - Positions Increases (p_inc_*)" lub "Project - Positions Decreases (p_dec_*)".

Wybór źródła zależy od tego, czy chcesz przedstawić tabelę wzrostów (increases) czy spadków (decreases). W tej instrukcji zastosuję źródło dla tabeli wzrostów.

Krok 4: Ustaw najważniejsze parametry.

  • wymiar: p_inc_keyword

  • dane: p_inc_organic_pos, p_inc_organic_pos_diff, p_inc_searches

Zmienne, które możesz wykorzystać w tabeli:

Zmienna

Interpretacja

p_inc_searches

liczba wyszukiwań frazy kluczowej

p_inc_cpc

estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads

p_inc_keyword

fraza kluczowa

p_inc_organic_pos

pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google

p_inc_organic_pos_diff

różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem dnia poprzedniego

p_inc_organic_visibility

szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę)

p_inc_organic_visibility_diff

zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem widoczności w dniu poprzednim

p_inc_organic_url

URL widoczny na daną frazę kluczową

_prev – Dodanie _prev do zmiennej oznacza, że zmienna odnosi się do dnia poprzedniego. Np. p_pos_organic_pos_prev jest to pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w dniu poprzednim.

Krok 5: Dodaj zakres dat i zmień nazwy zmiennych.

Dodanie zakresu dat pozwoli Ci później sprawdzić w raporcie pozycje fraz dla dowolnego dnia.

Zmień nazwy zmiennych, aby raport stał się bardziej czytelny.

Krok 6: Wyświetl gotową tabelę.

I gotowe! Dodałeś do raportu tabelę wzrostów pozycji dla fraz dodanych do projektu!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?