Wszystkie kolekcje
FAQ
Kto może korzystać z konta Senuto?
Kto może korzystać z konta Senuto?

W Senuto są dwie role użytkowników: Główny Użytkownik i Gość

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Główny użytkownik

Jest to użytkownik, który korzysta z konta głównego, na którym został opłacony pakiet Senuto. Użytkownik zalogowany na to konto ma możliwość skorzystania ze wszystkich modułów (Analiza Widoczności, Baza Słów Kluczowych, Monitoring, Analiza SERP i Content Suite) zgodnie z limitami w wykupionym pakiecie. W module Monitoring użytkownik ma możliwość edycji utworzonych przez siebie projektów oraz udostępniania ich innym. Nie ma natomiast możliwości edycji projektów udostępnionych mu przez innych użytkowników.

Gość - zaproszenie do projektu w Monitoringu

Na Platformie Senuto istnieje możliwość udostępniania projektów innym użytkownikom z Konta Głównego. Jeżeli osoba, której udostępnisz projekt, nie posiada opłaconego konta w Senuto, system założy jej konto o statusie “Gość”. Użytkownik Monitoringu będzie miał do wglądu wyłącznie udostępniony projekt. Nie będzie mógł edytować ustawień projektu, ani skorzystać z innych modułów. Z modułów tych można jedynie skorzystać logując się do Konta Głównego.

Writer

Możesz także udostępnić artykuł we Writerze do edycji poprzez link, nawet jeśli ta osoba nie ma konta w Senuto. Każda osoba posiadająca link będzie mogła korzystać z funkcji edytora w udostępnionym artykule.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?