Writer - Generowanie treści z AI

AI Writer służy do generowania tekstów poradnikowych, struktury nagłówków oraz meta danych.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano w tym tygodniu

W ramach Writera masz do wyboru 3 funkcje AI:

✅ Generowanie meta danych & podgląd jak będą one wyglądać w wynikach wyszukiwania

✅ Generowanie struktury nagłówków (outline’ów) do artykułu

✅ Generowanie całych tekstów poradnikowych

AI jest asystentem człowieka i ma za zadanie go wspierać, dlatego każdy tekst wygenerowany przez AI powinien zostać przeczytany i poprawiony przez człowieka.

Writera AI można wykorzystać w 3 różnych scenariuszach:

  1. Generowanie wskazówek dla copywritera: w tym przypadku możesz sam wygenerować outline, a copywriter wypełni poszczególne sekcje treścią.

  2. Generowanie treści w pół automatyczny: możesz dostarczyć własny outline lub zmodyfikować ten, który dostarczy AI i na jego bazie wygenerować gotowy tekst.

  3. Generowanie treści w sposób automatyczny: możesz za pomocą 1 kliknięcia wygenerować cały tekst.

Aby stworzyć nowy artykuł podaj słowo kluczowe, dla którego chcesz tworzyć treść, wybierz kraj - opcjonalnie możesz wprowadzić URL strony docelowej, dla której piszesz - a następnie kliknij Stwórz treść. (Dokładną instrukcję tworzenia nowego artykułu znajdziesz tutaj)

Tworzenie artykułu może potrwać do kilkunastu minut. Otrzymasz powiadomienie, kiedy artykuł będzie gotowy. Wygenerowany artykuł będzie zawierał w sobie propozycje słów do artykułu wsparte AI.

Po wejściu w artykuł opcję generowania treści z AI zobaczysz w prawym górnym rogu edytora.

Po kliknięciu masz do wyboru dwie możliwości: Struktura tekstu i Nowy tekst.

Generowanie struktury treści

Struktura, to po prostu nagłówki – H1 (tytuł), H2 i H3. Taka struktura to wartość sama w sobie, ponieważ z punktu widzenia SEO nagłówki stanowią trzon całej treści. Tworzą one strukturę, pewien logiczny porządek informacji, jakie powinny znaleźć się w tekście na dany temat.

Możesz wygenerować 2 nowe struktury w każdym artykule.

Aby wygenerować nową Strukturę tekstu kliknij Stwórz treść z AI, a następnie wybierz Struktura tekstu i Generuj strukturę.

Następnie otrzymasz komunikat o tym, że Twoja struktura się generuje. Może to zająć do kilkunastu minut. Otrzymasz powiadomienie, kiedy będzie gotowa.

Gotowa struktura pojawi się w oknie edytora. Aby dodać ją do treści wybierz opcję "Wstaw do edytora".


W obrębie jednego artykułu masz możliwość wygenerowania 2 struktur. Wszystkie wygenerowane struktury znajdziesz w sekcji Historia generowania.

Informację o wykorzystanych 2 możliwych nowych strukturach w Twoim tekście znajdziesz tutaj:

Generowanie treści

W ramach każdego pakietu możesz wygenerować 3 darmowe teksty AI, aby przetestować i zaznajomić się z funkcją. Limit nie jest odnawialny, ale masz możliwość dokupienia dodatkowych tekstów bezpośrednio w aplikacji, lub pisząc do nas na czacie lub na [email protected])

Writer świetnie sprawdzi się przede wszystkim do generowania tekstów poradnikowych, np. na blog sklepu firmowego. Generowanie treści trwa od 30 minut do nawet kilku godzin i zawsze odbywa się na podstawie struktury. Jest to zależne od wydajności i dostępności AI oraz aktualnego użycia tej funkcji przez użytkowników Senuto.

Po kliknięciu Generuj tekst możesz (musisz) wybrać, czy chcesz do tego użyć:

  • Nowej struktury (wygeneruje się automatycznie i będzie potem dostępna w historii)

  • Istniejącej struktury (wybierasz spośród wcześniej wygenerowanych struktur)

  • Własnej struktury

Własna struktura może składać się z maks. 40 nagłówków. Korzystając z tej metody możesz stworzyć własną strukturę lub wygenerować przez AI, a później ją zmodyfikować pod siebie i na tej podstawie wygenerować treść.

Treść generowana jest na podstawie słów kluczowych, pytań i nagłówków. Senuto tworzy niewidoczny dla użytkownika prompt (opis zadania), które następnie kieruje do AI, a on zwraca gotową treść do Writera.

Aby wygenerować Nowy tekst z nową strukturą wybierz opcję Nowa struktura, a następnie kliknij Generuj tekst.

Generowanie tekstu może potrwać od 30 minut do kilku godzin. Otrzymasz powiadomienie, kiedy Twój tekst będzie gotowy.

Po wygenerowaniu treść pojawi się w oknie edytora. Aby wkleić ją do treści wybierz opcję Wstaw do edytora.

Gotowe! Wstawiony artykuł możesz teraz sprawdzić i poprawić wedle uznania. Więcej na temat pisania treści przeczytasz tutaj.

Jeśli wygenerujesz więcej niż jedną treść, wszystkie wersje znajdziesz w Historii generowania.

Generowanie meta tagów

AI możesz także użyć do generowania meta opisu i meta tytułu. W ramach jednego generowania otrzymasz 3 propozycje zestawów (tytuł + opis).

Generowanie możesz powtórzyć 6 razy dla jednego artykułu.

Aby wygenerować tagi z AI wybierz opcję “Stwórz meta tagi z AI”.

Do wyboru masz 2 opcje generowania nowych meta tagów: Na podstawie tekstu i na podstawie słowa kluczowego.

W zakładce Historia znajdziesz już wcześniej wygenerowane zestawy.

Wybierz interesujący Cię zestaw meta tagów i kliknij Wstaw.

Możesz teraz zedytować wygenerowaną treść, sprawdzić jak wybrany zestaw będzie wyglądał w wynikach wyszukiwania w Podglądzie SERP, a następnie zapisać przyciskiem Zapisz.

Przejdź do Writera, aby przetestować generowanie treści!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?