Baza słów kluczowych – Personalizacja wyników

Po wygenerowaniu listy słów kluczowych związanych z Twoim wyszukiwaniem nadszedł czas na przeprowadzenie dogłębnej analizy wyników.

 

Przed rozpoczęciem analizy zachęcam Cię do dostosowania raportu do swoich potrzeb korzystając z funkcji Personalizacji wyników. 

Rozwiń pasek personalizacji klikając na koło zębate po prawej stronie.
2WewENYGhs

W pasku Personalizacji możesz skorzystać z gotowych filtrów: Dopasowanie, Domeny oraz Filtry językowe, które dostępne są w raportach Bazy słów kluczowych. Personalizacja umożliwia Ci również tworzenie grup tymczasowych (Grupy) z wygenerowanych w raporcie fraz.

  • Filtr Dopasowanie pozwoli Ci określić jak mocno zwrócone frazy powinny być powiązane z analizowaną frazą.

  • W zakładce Moje Grupy znajdziesz zapisane przez Ciebie listy fraz
  • Filtr Domeny pozwoli Ci przefiltrować słowa kluczowe z wygenerowanej listy względem tego, czy dana domena jest widoczna na konkretne słowa kluczowe, czy nie.
  • Filtry językowe pozwolą Ci przefiltrować słowa kluczowe względem różnych, zaproponowanych przez nasz algorytm, słów najczęściej występujących w raporcie.

Działanie filtrów dokładnie opisaliśmy poniżej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o działaniu Grup, zajrzyj tutaj.

Dopasowanie

Pierwszy filtr to Dopasowanie. Możesz wybrać dwa rodzaje dopasowania:

  • wąskie – otrzymasz mniejszą liczbę wyników, które będą bliżej związane z analizowaną frazą;

  • szerokie – otrzymasz większą liczbę wyników, które będą mniej związane z analizowaną frazą.

Domeny

Drugi z filtrów, Domeny, pozwoli Ci sprawdzić, na które z fraz w raporcie wybrana domena jest lub nie jest widoczna.

Jak analizować raport?

Dla każdej z domen możesz wybrać jedną z opcji: nie klikać w nic, kliknąć w “✓” lub kliknąć w “x”.

  • Wybierając “✓” obok danej domeny w raporcie pozostaną frazy, na które domena jest widoczna w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania w Google.

  • Wybierając “x” obok danej domeny w raporcie pozostaną frazy, na które domena nie jest widoczna w TOP50 organicznych wyników wyszukiwania w Google.

Warunki wewnątrz każdej z grup (uwzględniania / wykluczania) łączone są spójnikiem logicznym “LUB”, co oznacza, że przy np. wyborze kilku filtrów słowo kluczowe musi spełniać minimum jeden z warunków, aby znalazło się na przefiltrowanej liście.

Warunki między dwiema grupami (uwzględniania / wykluczania) łączone są spójnikiem logicznym “I”, co oznacza, że przy np. wyborze kilku filtrów słowo kluczowe musi spełniać wszystkie warunki, aby znalazło się na przefiltrowanej liście.

Przykłady

Jeżeli wybierzesz “✓” dla kilku domen (np. poradnikzdrowie.pl i apteline.pl), otrzymasz listę fraz, na które minimum jedna z domen jest widoczna.

Jeżeli wybierzesz “✓” dla domen poradnikzdrowie.pl oraz apteline.pl oraz “x” dla domeny infozdrowie24.pl, otrzymasz listę fraz, na które widoczna jest minimum jedna z domen, poradnikzdrowie.pl lub apteline.pl i domena infozdrowie24.pl nie jest widoczna.

Filtry językowe

Kolejny filtr to Filtry językowe. Skorzystaj z niego, aby uwzględnić lub wykluczyć frazy należące do wybranej grupy słów. Możesz w ten sposób wyznaczyć przymiotniki, czasowniki oraz rzeczowniki.

Przykłady 1: Chciałabym zobaczyć wszystkie frazy uwzględniające słowo niski. W kategorii Przymiotniki wyszukuję frazę gorzki i wybieram “✓”.

Przykład 2: Chciałabym wykluczyć wszystkie frazy zawierające rzeczownik objaw oraz uwzględniające odmiany przymiotnika biały.

W kategorii Rzeczowniki znajdź frazę objawi wybierz “x”.

W kategorii Przymiotniki znajdź frazę biały i wybierz “✓”.

Dodatkowe uwagi

Liczba założonych filtrów

Liczba przy nazwie filtra mówi z ilu filtrów z danej kategorii aktualnie korzystasz. 

Zwróć uwagę, że liczba filtrów w Filtrach językowych = liczba filtrów w Przymiotnikach + Liczba filtrów w Czasownikach + Liczba filtrów w Rzeczownikach

Raport Grupy słów

Korzystając z opisanych wcześniej filtrów w raporcie Grupy słów pamiętaj, że filtry nakładane są na frazy zawarte w grupach, a nie na nazwy grup.

Wiesz już jak skorzystać z Personalizacji wyników, aby dopasować raport do własnych potrzeb. Przejdź do Bazy słów kluczowych i wypróbuj narzędzie >>