Jakie są role na Platformie Senuto?

W Senuto są dwie role użytkowników: Główny Użytkownik i Gość

Główny użytkownik

Jest to użytkownik, który korzysta z konta głównego,  na którym został opłacony dostęp do Platformy Senuto. Użytkownik zalogowany na to konto ma możliwość skorzystania ze wszystkich modułów: Analizy Widoczności, Bazy Słów Kluczowych oraz Monitoringu zgodnie z limitami w wykupionym pakiecie. W module Monitoring użytkownik ma możliwość edycji utworzonych przez siebie projektów oraz udostępniania ich innym. Nie ma natomiast możliwości edycji projektów udostępnionych mu przez innych użytkowników.

Gość - zaproszenie do projektu w Monitoringu

Na Platformie Senuto istnieje możliwość udostępniania projektów innym użytkownikom z Konta Głównego. Jeżeli osoba, której udostępnisz projekt, nie posiada opłaconego konta w Senuto, system założy jej konto o statusie “Użytkownik Monitoringu”. Użytkownik Monitoringu będzie miał do wglądu wyłącznie udostępniony projekt. Nie będzie mógł edytować ustawień projektu ani skorzystać z modułów Analiza Widoczności czy Baza Słów Kluczowych. Z modułów tych można jedynie skorzystać, logując się do Konta Głównego.

Instrukcję dodawania gości do projektów znajdziesz tutaj.