Metryki w Senuto

W tym artykule poznasz definicje metryk dostępnych na Platformie Senuto. 

Analizując metryki na platformie Senuto zwróć uwagę na fakt, że mimo tej samej definicji wartości mogę być przeliczane na podstawie różnych baz danych. W przypadku Analizy widoczności wartości metryk są wyliczona na podstawie bazy 19 milionów fraz kluczowych w widoku tygodniowym i 2,5 miliona fraz w widoku dziennym (w którym dane dla każdej z fraz zbierane są co około 3 dni). W Monitoringu statystyki liczone są na podstawie fraz, które sami dodaliśmy do projektu. 

Pozycja + URL

Pozycja – Pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google. 

Aktualna pozycja – dzisiejsza pozycja domeny na dane słowo kluczowe.

Pozycja (poprzednia) – poprzednia pozycja domeny na dane słowo kluczowe.

Zmiana pozycji – różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem poprzedniego okresu.

Zmiana pozycji (wczoraj) – zmiana dzisiejszej pozycji domeny na dane słowo kluczowe względem wczorajszej pozycji. 

Procentowa zmiana pozycji (wczoraj) - Zmiana pozycji (wczoraj) przedstawiona jest dodatkowo w postaci procentowej. Postać procentowa liczona jest poprzez podzielenie różnicy między liczbą fraz dzisiaj oraz liczbą fraz wczoraj przez liczbę fraz wczoraj.

Zmiany pozycji – informacja o liczbie wzrostów/spadków/braków zmian pozycji w ostatnich dniach dla słowa kluczowego.

Adres URL – adres URL, który jest aktualnie widoczny na analizowaną frazę. 

Poprzedni URL (wczoraj) – adres URL, który był widoczny na analizowaną frazę w dniu wczorajszym. Analogicznie Poprzedni URL (ostatni poniedziałek) jest to adres URL, który był widoczny na analizowaną frazę w ostatni poniedziałek, natomiast Poprzedni URL (poniedziałek w zeszłym tygodniu)  jest to adres URL, który był widoczny na analizowaną frazę w poniedziałek w zeszłym tygodniu. Metryka ta ma szczególne znaczenie w raporcie Kanibalizacja.

TOP3/10/50 i Widoczność

TOP3 – liczba słów kluczowych, na które domena zajmuje pozycje 1-3 w organicznych wynikach wyszukiwania Google. W niektórych częściach systemu obok liczby fraz w TOP3 znajdziesz również informację, jak ta liczba zmieniła się procentowo względem poprzedniego poniedziałku.

Analogicznie liczba fraz w TOP10 to liczba słów kluczowych, na które domena zajmuje pozycje 1-10 w wynikach wyszukiwania Google, natomiast liczba fraz w TOP50 to liczba słów kluczowych, na które domena zajmuje pozycje 1-50.

Widoczność – szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania. Określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę).

W zależności od miejsca w systemie, w którym pojawia się metryka, odnosi się ona do ruchu dla całej domeny, ruchu generowanego przez konkretną frazę kluczową, subdomenę, ścieżkę lub URL.

Jak liczymy widoczność?

Na początku dla każdej frazy określamy liczbę jej wyszukiwań – dla każdej pozycji w wynikach wyszukiwania Google nasz system przypisał przewidywany współczynnik CTR. Jest on szacowany osobno dla fraz zwykłych i brandowych. Na tej podstawie system wylicza współczynnik widoczności. Przeanalizujmy przykład: jeżeli wiemy, że dana fraza ma 1k wyszukiwań, a CTR z 1 miejsca wynosi 30%, to danej frazie przypisujemy 300 wizyt miesięcznie. Sumujemy szacunkową liczbę wizyt dla każdej frazy w TOP10, na które widoczny jest serwis, co w rezultacie daje wynik współczynnika widoczności.

Podany w przykładzie CTR jest losowy i służy tylko do zobrazowania sytuacji. Wartości CTR stanowią część naszego algorytmu, wyróżniającego nas na tle konkurencji, w związku z czym wartości CTR dla poszczególnych pozycji nie zostaną ujawnione.

Aktualna widoczność – szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania w dniu dzisiejszym.

Widoczność (wczoraj) – szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania w dniu wczorajszym. Analogicznie Widoczność (ostatni poniedziałek) to szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania w ostatni poniedziałek, natomiast Widoczność (poniedziałek w zeszłym tygodniu) to szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania w poniedziałek w zeszłym tygodniu. 

Zmiana widoczności (wczoraj) – zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem wczorajszej widoczności. Zmiana często przedstawiona jest dodatkowo w postaci procentowej.

Widoczność (%) – metryka określająca jaki procent szacowanego miesięcznego ruchu w danej witrynie skierowany jest do danej subdomeny.

Statystyki URL:

  • TOP 10 - Ta metryka pokazuje ile adresów URL dana domena ma widocznych na minimum 1 frazę w TOP10
  • TOP 50 - Ta metryka pokazuje ile adresów URL dana domena ma widocznych na minimum 1 frazę w TOP50

Efektywność URL:

  • TOP 10 - TOP 10/50 efficiency index - liczba fraz w TOP 10/Liczba URLi w TOP 10
  • TOP 50 - TOP 50/50 efficiency index - liczba fraz w TOP 50/Liczba URLi w TOP 50

Wymiary:

Możesz też dopasować dane które widzisz według następujących wymiarów:

Słowa brandowe:

  • Brand - To wymiar, który wszystkie metryki zawęża tylko do fraz brandowych
  • Bez brandu - To wymiar, który ze wszystkich metryk wyklucza frazy brandowe (np. "adidas")
  • Własny brand - To wymiar, który ze wszystkich metryk bierze pod uwagę tylko frazy brandowe danej domeny (np. dla domeny allegro.pl będzie to "allegro")
  • Bez własnego brandu - To wymiar, który ze wszystkich metryk wyklucza frazy brandowe danej domeny (np. dla domeny allegro.pl będzie to "allegro")

Długość słów

  • Długi ogon  - Ten wymiar zawęża metryki tylko do tzw. fraz z długim ogonem (takich, które mają 3 i więcej wyrazów)
  • Krótki ogon - Ten wymiar zawęża metryki tylko do tzw.  fraz z krótkim ogonem (takich, które mają 2 lub 1 wyraz)

Na tym wykresie możesz także porównać dwa wymiary ze sobą np. z uwzględnieniem tylko fraz z długim ogonem bądź tylko krótkim:

Metryki dotyczące słów kluczowych

Ekwiwalent Google Ads – szacunkowa kwota, jaką należałoby miesięcznie wydać w systemie Google Ads, aby wygenerować analogiczny ruch do ruchu generowanego z działań SEO. Estymacja wyliczana jest na podstawie ruchu osiąganego z fraz, na których domena znajduje się w TOP10.

Średnia miesięczna liczba wyszukiwań – średnia miesięczna liczba wyszukiwań danego słowa kluczowego w Google. Należy pamiętać, że średnia miesięczna liczba wyszukiwań nie jest realną liczbą wyszukiwań, a liczbą dopasowania do najbliższego przedziału wyszukiwań.  Zatem 0 wyszukiwań oznacza, że słowo kluczowe mieści się w zakresie 0-5 wyszukiwań miesięcznie.

Historia miesięczna – wykres prezentujący zmianę pozycji domeny na daną frazę kluczową miesiąc po miesiącu.

Historia dzienna – wykres prezentujący zmianę pozycji domeny na daną frazę kluczową co około 3 dni w ostatnich 7 miesiącach.

CPC (Cost Per Click) – szacowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads.

CPC min./max. – szacowana minimalna/maksymalna kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads.

Trudność słowa kluczowego – jest to metryka pomagająca ocenić, jak ciężko będzie zwiększyć pozycję domeny na dane słowo kluczowe w skali od 1 do 100 (1 = bardzo łatwo, 100 = bardzo ciężko). W algorytmie brane są pod uwagę między innymi następujące czynniki: długość frazy kluczowej, liczba wyszukiwań danej frazy kluczowej, CPC oraz widoczność URL’i znajdujących się w TOP10 na określone słowo kluczowe.

Trendy – potencjał słowa kluczowego w każdym miesiącu ostatniego roku.

Sezonowość (miesiąc) – średnia miesięczna liczba wyszukiwań słowa kluczowego w danym miesiącu. 

Np. Sezonowość (lipiec) to średnia miesięczna liczba wyszukiwań słowa kluczowego w lipcu.

Słowo nadrzędne – słowo kluczowe wpisane do analizy w Bazie Słów Kluczowych. 

Np. Załóżmy, że wygenerowaliśmy raport dla frazy “kalkulator wynagrodzeń”. Jedną z fraz kluczowych w raporcie jest “brutto czy netto”. W tym przypadku frazą nadrzędną będzie fraza “kalkulator wynagrodzeń”, ponieważ na jej podstawie został wygenerowany raport.

Współczynnik zależności  – określająca, w jakim stopniu słowo kluczowe jest powiązane ze słowem nadrzędnym w skali od 1 do 10.

Ranking widoczności

Kategoria – kategoria tematyczna, do której została przypisana domena. Na Platformie Senuto zastosowany został standard kategoryzacji IAB.

Ranking – miejsce zajmowane przez domenę w Rankingu widoczności.

Zmiana rankingu – zmiana miejsca zajmowanego przez domenę w Rankingu widoczności w ostatni poniedziałek względem poniedziałku w poprzednim tygodniu.

Technologie – technologie wykorzystanie w danym serwisie.

Grupy technologii – grupy, w których zawierają się technologie wykorzystanie w danym serwisie.

Raport konkurencja

Konkurencyjne słowa – frazy, na które domena konkurencyjna widoczna jest w TOP10, a Twoja domena znajduje się na pozycjach 1-50. Są to zatem frazy, z których domena konkurencyjna potencjalnie zabiera Ci ruch.

Wszystkie słowa – całkowita liczba fraz kluczowych, na które domena konkurencyjna jest widoczna na pozycjach 1-50.

Grupy słów

Grupy słów – nazwa utworzonej grupy fraz kluczowych.

Liczba słów kluczowych (w grupie) – liczba fraz kluczowych w danej grupie.

Suma wyszukiwań miesięcznie (w grupie) – suma wyszukiwań miesięcznie dla wszystkich fraz kluczowych w grupie.

Średnia miesięczna liczba wyszukiwań (w grupie) – średnia arytmetyczna śr. mies. liczby wyszukiwań dla wszystkich fraz kluczowych w grupie.

Suma CPC (w grupie) – suma kosztu jednego kliknięcia w programie Google Ads we wszystkie frazy kluczowe zawarte w grupie.

Średni CPC (w grupie) – średni koszt kliknięcia w słowo kluczowe z danej grupy słów w programie Google Ads.

Monitoring

Tak jak zostało wspomniane na początku artykułu, statystyki w module Monitoring liczone są na podstawie fraz dodanych do konkretnych projektów. Definicje metryk występujących zarówno w Analizie Widoczności, jak i Monitoringu znajdziesz w poprzedniej części artykułu.

Monitorowane słowa – liczba fraz dodanych do projektu (lub w statystykach globalnych suma słów ze wszystkich projektów)

Wzrosty – liczba słów kluczowych, których pozycja w stosunku do dnia poprzedniego urosła.

Brak zmian – liczba słów kluczowych, których pozycja w stosunku do dnia poprzedniego nie zmieniła się.

Spadki – liczba słów kluczowych, których pozycja w stosunku do dnia poprzedniego zmalała.

Wykorzystywany potencjał – % ruchu, który domena osiąga z maksymalnego potencjału monitorowanych słów.

Potencjał – maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych zajmując na wszystkie frazy pierwszą pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania w Google.

Średnia pozycja – średnia arytmetyczna pozycji wszystkich fraz monitorowanych w projekcie.

Pozycja startowa – pozycja słowa kluczowego w dniu dodania projektu.

Suma wyszukiwań – metryka dostępna w raporcie Strony informująca o sumarycznej liczbie wyszukiwań fraz, na które URL jest widoczny.

TOP słowa kluczowe – metryka dostępna w raporcie Strony. Informuje o tym, na które frazy dany URL jest widoczny na najwyższej pozycji.

Pozycja pierwszego i ostatniego dnia zakresu  – Pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w pierwszym lub ostatnim dniu zakresu. Zakres można ustawić na samej górze raportu w monitoringu.

Zmiana pozycji w dniach zakresu  – różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe między datami ustawionymi w zakresie analizy.

Inne definicje

W Senuto, frazy semantycznie powiązane są to frazy, które powinny zostać umieszczane w ramach jednej podstrony.