Monitoring – Narzędzia: Porównanie SERP

Narzędzie Porównanie SERP pozwoli Ci sprawdzić, jakie zmiany zaszły w TOP10/20/50 wyników wyszukiwania na konkretną frazę. Jeżeli pozycja Twojej domeny spadła, inna musiała wskoczyć na jej miejsce!

Po takiej analizie fraz będziesz wiedział, jak wygląda aktualna sytuacja w Googlu na interesujące Cię frazy. Narzędzie znajdziesz w module Monitoring.

Jak korzystać z narzędzia Porównanie SERP?

W celu przeprowadzenia analizy wybierz:

1. dowolny projekt

2. frazę kluczową, którą chcesz przeanalizować

3. daty do porównania. Możesz wybrać więcej niż jedną datę. Aby dodać kolejną datę do porównania kliknij w “DODAJ DATĘ +”.

Docelowo zobaczysz pierwsze 10 pozycji. Możesz to zmienić w polu “Wybierz pozycję:” poprzez zmianę z TOP10 na TOP20 czy TOP50.

Aby ułatwić Ci analizę, na czerwono oznaczyliśmy takie adresy URL, które wypadły z danego zakresu w porównaniu do poprzedniej (chronologicznie) daty, natomiast na zielono te, które się ostatnio pojawiły.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych narzędziach, przejdź do katalogu Raporty i narzędzia w Bazie Wiedzy.