Monitoring – Raport: Konkurencja

Raport Konkurencja pozwoli Ci dokładniej przeanalizować pozycje Twoich konkurentów.

Raport składa się z 3 części:

  • statystyki widoczności

  • tabela

  • macierz konkurencji

Na prezentowane wyniki wpływa określony wcześniej zakres dat oraz fraz kluczowych. Możesz je edytować na górze raportu.

 

1. Wykres Statystyki widoczności

To pierwsza część raportu, w której szybko sprawdzisz, na ile z monitorowanych fraz widoczna jest Twoja domena oraz domeny konkurencyjne.

Im wyższy słupek, tym domena jest widoczna na więcej fraz. Czerwony słupek odpowiada liczbie fraz, na które domena widoczna jest na pozycjach 1-3, różowy: 1-10, natomiast fioletowy: 1-50. Po najechaniu na słupki konkretnego konkurenta wyświetlone zostaną dokładne dane dot. jego TOP3, TOP10 oraz TOP50.

Wykres możesz eksportować w formacie PNG lub JPEG poprzez kliknięcie w ikonę w prawym górnym rogu wykresu. Dane z wykresu możesz również pobrać w formacie csv.

2. Tabela konkurencji

Kolejnym elementem raportu jest Tabela konkurencji. Znajdziesz w niej podstawowe dane na temat domeny konkurencyjnej:

  • liczbę fraz w TOP3, TOP10, TOP50,

  • średnią pozycję,

  • estymowany ruch oraz

  • ekwiwalent płatnej reklamy.

Dla każdego konkurenta można również sprawdzić główne kategorie fraz kluczowych oraz podpięte technologie.

3. Macierz konkurencji

Macierz konkurencji jest ostatnim elementem Raportu konkurencji. Dzięki Macierzy konkurencji będziesz mógł porównać swoją pozycję i pozycje domen konkurencyjnych na konkretną frazę kluczową. Na Macierz składają się następujące kolumny: słowo kluczowe, snippety, średnia miesięczna liczba wyszukiwań, CPC oraz domeny monitorowanych konkurentów.

Na przykład z powyższej macierzy wynika że na frazę “news” domena cnn.com zajmuje 5 pozycję, a pozostałe domeny znajdują się poza TOP50. Jeżeli pozycja względem dnia wcześniejszego się zmieniła, będzie to zaznaczone obok pozycji strzałką w dół (spadek) lub w górę (wzrost).

Czas przeanalizować Twoją konkurencję! :) Przejdź do narzędzia