Raport zbiorczy wszystkich projektów w Google Data Studio

W tej automatyzacji wykorzystamy dane z monitoringu Senuto aby stworzyć raport zbiorczy wszystkich projektów.

Jeśli chcesz zaimportować automatyzację na swoje konto make.com pobierz poniższy plik i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

📎 Raport zbiorczy wszystkich projektów Google Data Studio.json 
👉  Import automatyzacji do make.com

Jeśli wgrasz plik .json dodany powyżej nie musisz przechodzić tych kroków, wystarczy, że skonfigurujesz automatyzację i pliki, które znajdują się poniżej w materiałach dodatkowych.

Krok 1: Utwórz nowy scenariusz na swoim koncie make.com

Krok 2: Dodaj krok z integracją Senuto i wybierz z listy “list projects”. Ten krok w automatyzacji zwróci wszystkie Twoje aktywne projekty na dodanym koncie Senuto.

Aby sprawdzić czy dane są zwracane kliknij prawym przyciskiem myszy na element Senuto i wybierz opcję “run this module only”.

Jeśli wszystko poszło dobrze zobaczysz dane na temat swoich projektów.

Krok 3: Wybierz z dostępnych opcji “iterator” - aby pobrać dane dla każdego z projektów z listy musimy użyć pętli, do tego właśnie służy iterator.

W iteratorze konfigurujemy po jakim polu chcemy wykonać pętlę.

W naszym przypadku jest to pole “id”. To unikalne ID projektu.

Krok 4: Ponownie wybierz element Senuto i tym razem zaznacz opcję ”get project details”, która pobiera statystyki dla projektu

W polu project wybieramy value z iteratora. Dzięki temu dane zostaną pobrane dla każdego projektu z listy.

W polu date newer określamy brzegową datę, dla której chcemy statystyki. Now oznacza dziś.

W polu date older określamy datę początkową. Ja chce pobrać statystyki tylko za dziś więc tu również wybieram now. Jeśli chcesz pobrać statystyki np. za ostatni

Krok 5: z dostępnych opcji wybierz text parser > replace. Chcemy tu zamienić . na , tak aby Google sheets odczytywał daną metrykę jako liczbę.

Konfigurujemy dla pola “estimated traffic change” taką zamianę. Jeśli twoja modyfikacja automatyzacji wymagałaby zmiany większej kilku metryk musisz użyć opcji tools > router a następnie dla każdej metryki dodać oddzielny element text parser > replace.

Krok 6: w tym kroku musimy skonfigurować element Google sheets. Możesz skorzystać z gotowego szablonu, który udostępniam niżej w materiałach dodatkowych. Tu sprawa jest bardzo prosta, określamy do, którego pliku make ma zapisywać dane oraz w jakich kolumnach mają znaleźć się poszczególne metryki.

Automatyzacja w tym momencie jest gotowa do uruchomienia. Możesz ją uruchomić ręcznie bądź ustawić harmonogram dzięki, któremu w określonym czasie będzie uruchamiać się sama.

Po uruchomieniu dane powinny pojawić się w Google Sheets.

Następnie możesz dodać je do Google Data Studio i zrobić raport zbiorczy dla swoich projektów. Dziele się podstawowym szablonem niżej.

Całą automatyzację możesz modyfikować w dowolny sposób. Możesz np. dodatkowo skomponować z tych informacji maila lub wiadomość na komunikator firmowy, która będzie się wysyłać wraz dodanymi danymi.

Powodzenia!