Statystyki HTTP to raport, dzięki któremu możesz sprawdzić działanie poszczególnych podstron w twoim serwisie. Składa się on z 4 pod raportów:

Podsumowanie

To raport, który pokazuje podsumowanie statusów w ramach całej witryny.

SENUTO 10

Wykres kołowy pokazuje liczbę podstron o określonym statusie HTTP. Dla przykładu na wykresie powyżej widać, że w ramach zbadanej witryny system znalazł 4 000 podstron, które odpowiadają statusem 200 (czyli działają) i 1 000 takich, które zwracają status 404 (czyli nie działają). System rozpoznaje każdy rodzaj statusu HTTP.

W dalszej części raportu znajdziesz tabelki ze szczegółowymi danymi.

SENUTO 12

Pierwsza z nich pokazuje:

1 – Zbadany adres URL

2 – Status HTTP zbadanego adresu URL

SENUTO 13

Druga tabelka zawiera informację na temat przekierowań.

1 – URL, z którego wykonane jest przekierowanie

2 – URL, na który wykonane jest przekierowanie

3 – Status HTTP URL’a, z którego wykonane jest przekierowanie

4 – Status HTTP URL’a na który wykonane zostało przekierowanie

5 – To liczba przekierowań, która wystąpiła po drodze. Liczba statusów 3 oznacza, że do URL’a po drodze do URL’a końcowego wystąpiły dwa przekierowania

Początkowe

Raport początkowe zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich adresów URL. Opiera się on na końcowych URL’ach (nie uwzględnia np. URL’i z, których wykonane jest przekierowanie).

SENUTO 14

Przekierowania

Raport przekierowania zawiera szczegółowe informację na temat URL’i, które zostały gdzieś przekierowane w ramach badanej witryny.

SENUTO 15

 

Błędy 404

Raport Błędy 404 zawiera szczegółowe informacje na temat URL’i, które zwracają status HTTP.

SENUTO 16

1 – Wskazuje adres URL’a początkowego

2 – Wskazuje adres URL’a końcowego (jeśli nie jest to przekierowanie jest to taki sam adres jak URL początkowy)

3 – Status HTTP URL’a początkowego

4 – Status HTTP URL’a końcowego

5 – Wskazuje ile linków z innych podstron serwisu prowadzi do danego URL’a

6 – Pozwala podejrzeć linki prowadzące do tego URL’a. W tym przypadku są to:

SENUTO 17

1 – URL z, którego prowadzi link do strony zwracającej błąd 404

2 – Anchor tekst jakim opisany jest link prowadzący z danego adresu URL

3 – Status HTTP podstron, do której prowadzi link

4 – Typ linku – follow lub nofollow