Występowanie linków to narzędzie, które pozwoli Ci sprawdzić czy odnośniki do twojej strony znajdują się na innych stronach internetowych. Jeśli posiadasz raport z linkami do twojej witryny możesz zweryfikować tym narzędziem czy te linki faktycznie istnieją. Narzędzie składa się z 4 pól:

Występowanie_linków___SENUTO

W pierwszym wprowadź adres twojej strony. Jeśli w polu adres strony wpiszesz adres vestigio.pl/ga a na stronie zostanie znaleziony link do vestigio.pl system uzna, że link został nieznaleziony. Najlepiej zatem wprowadzać albo dokładne adresy, albo samą nazwę domeny.

W drugim polu wybierasz z jakiego dopasowania system ma skorzystać. Jeżeli zaznaczysz pole „dopasowanie ścisłe” system będzie szukał tylko tego adresu URL, który podałeś w polu wyżej. Jeśli znajdzie onet.pl uzna, że link został znaleziony, jeśli znajdzie onet.pl/sport uzna, że link nie został odnaleziony. Jeśli nie zaznaczysz tego pola znalezienie adresu onet.pl/sport system potraktuje jako link znaleziony.

W trzecim polu w narzędziu wprowadź linki prowadzące do twojej strony.

W czwartym polu zaznacz czy system na szukać duplikatów. Jeśli zaznaczysz to pole, a na podanym przez Ciebie linku narzędzie znajdzie link do twojej strony dwa lub więcej razy to uwzględni to w statystykach, jeśli nie zaznaczysz tego elementu zliczony zostanie tylko ten pierwszy link.

W odpowiedzi na zapytanie otrzymasz tabelę zawierającą informację na temat linków:

Strona wynikowa składa się z kilku elementów.

Statystyki: 

Występowanie_linków___SENUTO

Statystyki pokazują odpowiednio:

– Znaleziono – na takiej liczbie podanych przez Ciebie linków został znaleziony link do twojej strony.

– Nie znaleziono –  na takiej liczbie podanych przez Ciebie linków nie został znaleziony link do twojej strony.

– Follow – taka liczba linków spośród znalezionych to linki follow.

– Nofollow- taka liczba linków spośród znalezionych to linki nofollow.

Wykresy: 

Występowanie_linków___SENUTO

Statystyki opisane wyżej przedstawione są również na wykresach.

Wyniki

Sekcja wyniki pokazuje szczegółowe informacje na temat wszystkich linków, które wprowadziłeś.

Występowanie_linków___SENUTO

W pierwszej kolumnie znajdują się wprowadzone przez Ciebie linki, w drugiej kolumnie znajduje się status danego linki – informacja czy link do twojej strony na tym linku został odnaleziony, czy też nie. W ostatniej kolumnie znajduje się informacja, czy znaleziony link był linkiem follow czy nofollow.

Uruchom Narzędzie