Wszystkie kolekcje
Raporty i narzędzia
Baza słów kluczowych
Baza słów kluczowych – Narzędzia: Grupowanie słów kluczowych
Baza słów kluczowych – Narzędzia: Grupowanie słów kluczowych

Zastanawiasz się, jak najlepiej pogrupować listę fraz kluczowych? W Senuto podzielisz swoje słowa kluczowe w najbardziej optymalny sposób!

Ula Wróbel avatar
Napisane przez Ula Wróbel
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak skorzystać z narzędzia?

Na początku wybierz, w jaki sposób chcesz wprowadzić listę fraz do systemu. Możesz zaimportować listę fraz z pliku w formacie csv. lub wpisać je samodzielnie. Jednorazowo możesz pogrupować maksymalnie 10 000 fraz.

Niezależnie od tego, którą z opcji wybierzesz, pamiętaj, aby zdefiniować kraj, dla którego chcesz wygenerować statystyki.

Grupowanie językowe i semantyczne oraz wybór typu dopasowania

Po zadeklarowaniu listy fraz oraz kraju wybierz, w jaki sposób frazy powinny zostać pogrupowane. Do wyboru jest grupowanie językowe lub semantyczne.

Grupowanie językowe

W przypadku wyboru grupowania językowego, system podzieli słowa kluczowe na podstawie wspólnych grup wyrazowych występujących w poszczególnych frazach. Np. w jednej grupie ciasta znajdą się frazy ciasta warszawa, tanie ciasta oraz ciasta z polewą czekoladową.

W grupowaniu językowym możesz wybrać trzy typy dopasowań:

 • wąskie – słowa kluczowe zostaną pogrupowane według pełnych fraz lub wyrazów,

 • szerokie – słowa kluczowe zostaną pogrupowane wesług fragmentów lub wyrazów,

 • własne – system pogrupuje frazy według ustalonej przez Ciebie reguły.

Jeśli wybierzesz ostatnią z opcji – grupowanie własne, system poprosi Cię o zdefiniowanie reguły, której użyje podczas procesu grupowania.

Należy wtedy zdefiniować:

 • minimalny rozmiar grupy,

 • minimalną liczbę słów w nazwie grupy,

 • maksymalną liczba słów w nazwie grupy.

Określ również, czy algorytm powinien uwzględnić odmiany oraz słowa typu stop words np. a, ale, lub.

Grupowanie semantyczne

W przypadku grupowania semantycznego słowa kluczowe zostaną podzielone na grupy fraz powiązanych semantycznie, czyli np. w jednej grupie znajdzie się fraza dieta dla diabetyków oraz co może jeść cukrzyk.

W grupowaniu semantycznym możesz wybrać trzy typy dopasowań:

 • wąskie – system podzieli słowa kluczowe na grupy fraz o bliskim powiązaniu semantycznym,

 • szerokie – system podzieli słowa kluczowe na grupy fraz o dalszym powiązaniu semantycznym.

Raport końcowy

W podsumowaniu raportu znajdziesz następujące informacje:

 • liczba grup – liczba grup wygenerowanych przez algorytm Senuto,

 • śr. miesięczna liczba wyszukiwań – średnia arytmetyczna średniej miesięcznej liczby wyszukiwań wszystkich fraz uwzględnionych w analizie,

 • zgodność z bazą Senuto – procent Twoich fraz, które znajdują się w Bazie Senuto i zostały uwzględnione w analizie grupowania,

 • % brakujących słów – procent Twoich fraz, które nie znajdują się w Bazie Senuto i nie zostały uwzględnione w analizie grupowania,

Pod podsumowaniem znajdziesz listę utworzonych grup.

Do każdej grupy zostały przypisane statystyki:

 • średnia miesięczna liczba wyszukiwań dla fraz w danej grupie,

 • liczba słów kluczowych w grupie,

 • średni współczynnik CPC dla fraz w danej grupie.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie frazy znajdują się w danej grupie, kliknij w strzałkę po prawej stronie.

Każda fraza w grupie otrzyma poniższe dane:

 • średnia miesięczną liczbą wyszukiwań,

 • współczynnik CPC, czyli estymowana kwotą, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads,

 • wykres trendów, z którego można wywnioskować, w których miesiącach dane słowo kluczowe jest wyszukiwane najczęściej.

Eksport

W omawianym raporcie dostępne są 2 możliwe eksporty.

 1. eksport ze słowami kluczowymi – w efekcie otrzymasz listę wszystkich fraz kluczowych wraz z przypisaną grupą;

 2. eksport listy grup – w efekcie otrzymasz listę wygenerowanych grup;

Listę tabel grup możesz również przefiltrować (instrukcja) oraz dostosować (instrukcja) pod względem wyświetlanych metryk (np. jeśli któraś z metryk nie jest Ci potrzebna do analizy, możesz ją usunąć z widoku).

Dodatkowe uwagi:

 1. Każda fraza może zostać przypisana maksymalnie do jednej grupy.

 2. Może się zdarzyć, że część fraz nie zostanie przypisane do żadnej z grup. Sytuacja wystąpi wtedy gdy podczas oceny podobieństwa zadeklarowanych fraz, fraza zostanie uznana za zbyt mało podobną do innych fraz, aby umieścić ją w grupie.

Podsumowanie

Już wiesz, jak w prosty sposób pogrupować dowolną liczbę fraz. Przejdź do Senuto i skorzystaj z narzędzia.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?