Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Analiza widoczności: Dodawanie podsumowania statystyk do raportu w GDS
Analiza widoczności: Dodawanie podsumowania statystyk do raportu w GDS

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces dodawania podsumowania statystyk dot. widoczności Twojej domeny.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Dostępne statystyki:

Statystyki, które możesz dodać do raportu to:

Statystyka

Zmienna

Ekwiwalent reklamy płatnej

statistics_ads_equivalent

Miejsce domeny w rankingu ogólnym

statistics_domain_rank

Miejsce w rankingu głównej kategorii domeny

statistics_category_rank

Nazwa głównej kategorii domeny

statistics_category_name

Współczynnik widoczności

statistics_visibility

Współczynnik widoczności dla fraz bez brandu

statistics_no_brand

Liczba fraz w TOP3/TOP10/TOP50

statistics_top3

statistics_top10

statistics_top50

Różnica między liczbą fraz w TOP3/TOP10/TOP50 między dniem dzisiejszym i wczorajszym

statistics_top3_diff

statistics_top3_old

Proces dodawania statystyk

Krok 1: Przejdź przez proces autoryzacji

Cały ten proces opisaliśmy szczegółowo w artykule "Integracja danych z Data Studio krok po korku".

Krok 2: Dodaj do raportu podsumowanie statystyk.

Krok 3: Ustaw źródło danych na "Visibility Analysis - Statistics (statistics_*)" oraz sposób dopasowania domeny.

Dane z Senuto możewsz wyświetlić dane w dwóch trybach:

  • *.domena.pl/* – jeśli chcesz, aby wyświetlane statystyki dotyczyły całej domeny łącznie ze wszystkimi jej subdomenami.

  • domena.pl/* – jeśli chcesz, aby wyświetlane statystyki dotyczyły domeny i jej katalogów (z pominięciem subdomen.

Krok 4: Wybierz, które dane chcesz przedstawić w podsumowaniu.

Możesz wybrać wszystkie zmienne z przedrostkiem statistics_*. Jeśli wybierzesz zmienną z innym przedrostkiem, system nie będzie działał poprawnie, ponieważ przedrostek musi odpowiadać wybranemu wcześniej źródłu danych.

W tym przypadku wybrałam opcję "statistics_visibility", co oznacza, że w boxie przedstawię szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania dla danej domeny.

Krok 5: Zmień nazwę zmiennej.

Jeżeli chcesz, aby w statystykach wyświetlała się nazwa "Współczynnik widoczności", zmień nazwę zmiennej, klikając na ołówek zaznaczony poniżej.

Aby dodać więcej statystyk, powtórz kroki opisane wcześniej.

Krok 6: Wyświetl gotowe statystyki.

Pro tip: Jeżeli dodasz do raportu w Data Studio date picker, będziesz mógł zmienić dzień wyświetlanych statystyk. Np. jeśli będziesz chciał sprawdzić liczbę fraz w TOP10 dla poprzedniego miesiąca, będziesz mógł to zrobić, wybierając odpowiednią datę w date pickerze. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz ze zmiennych z przyrostkiem "_prev", statystyka będzie odnosiła się do dnia wcześniejszego niż ten wybrany w date pickerze.

TOP3/TOP10/TOP50

Jeżeli chcesz do raportu dodać liczbę fraz, na które domena widoczna jest w organicznych wynikach wyszukiwania w TOP3/TOP10/TOP50 możesz skorzystać z wyżej opisanego procesu (zmienna statistics_top3). Istnieje jednak jeszcze jeden sposób dodania tej statystyki do raportu, w taki sposób, aby było od razu możliwe wyświetlenie procentowej zmiany w liczbie fraz w wybranym TOP.

W tym przypadku ponownie dodaj box Podsumowanie statystyk (jak w kroku 2), natomiast jako źródło ustaw "Visibility Analysis - Visibility Top3, Top10, Top50".

Prezentowanie danych dziennych

W Dane wybierz top3_history / top10_history / top50_history.

Następnie ustaw Domyślny zakres dat w trybie Niestandardowa i wybierz dowolną datę.

Ostatnim krokiem jest wybranie w Zakres dat daty, względem której zostanie zaprezentowana procentowa zmiana liczby fraz w TOP.

Prezentowanie danych tygodniowych

W Dane wybierz top3_history_weekly / top10_history_weekly / top50_history_weekly.

Następnie ustaw Domyślny zakres dat w trybie Niestandardowa i wybierz datę ostatniego poniedziałku.

Ostatnim krokiem jest wybranie w Zakres dat daty wybranego poniedziałku, względem którego zostanie zaprezentowana procentowa zmiana liczby fraz w TOP.

I gotowe! Dodałeś do raportu podsumowanie statystyk projektu!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?