Wszystkie kolekcje
Integracje
Looker Studio (dawniej Google Data Studio)
Analiza widoczności: Dodawanie konkurencji do wykresu widoczności w Google Data Studio
Analiza widoczności: Dodawanie konkurencji do wykresu widoczności w Google Data Studio

W tym artykule przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces dodawania konkurencji do wykresu widoczności w Data Studio.

Martyna Majda avatar
Napisane przez Martyna Majda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja z GDS jest dostępna w pakiecie Premium i Professional. Chcesz mieć dostęp do tej integracji bez przechodzenia na wyższy pakiet? Skontaktuj się z nami w tej sprawie na czacie lub [email protected] :)

Możesz utworzyć wykres widoczności dziennej lub tygodniowej. Dane dzienne dotyczą 2,5 mln najpopularniejszych fraz z bazy Senuto, tygodniowe zaś przedstawiają informacje na temat całej bazy słów kluczowych (19 mln), znajdujących się w naszej aplikacji.

Krok 1: Autoryzacja

Opis procesu autoryzacji znajdziesz tutaj. Autoryzując dostęp, ustaw źródło bazy danych na: Visibility TOP3, TOP10, TOP50.

Proces autoryzacji przejdź dwa razy. Najpierw dla pierwszej domeny, później dla drugiej.

Pamiętaj, aby zmienić nazwy źródeł np. na “Senuto - AW: praca.pl” oraz “Senuto - AW: pracuj.pl”.

Krok 2: Dodaj do raportu wykres liniowy

Krok 3: Kliknij w “Połącz dane”

Krok 4: Kliknij w “Dodaj kolejne źródło danych” i wybierz źródło z danymi konkurenta

Krok 5: Ustaw parametry połączenia

Połącz klucze

W zależności od tego, czy na wykresie chcesz zaprezentować dane tygodniowe czy dzienne, w “Połącz klucze” wybierz zmienną week (tygodniowe) lub time (dzienne).

Dane

Określ, które dane chcesz zaprezentować na wykresie: liczbę fraz w TOP3, TOP10 czy TOP50 oraz inne parametry w zależności od tego, czy chcesz zaprezentować dane dzienne czy tygodniowe.

  • Dane dzienne: top3_history, top10_history, top50_history

  • Dane tygodniowe: top3_history, top10_history, top50_history

W prezentowanym przykładzie przygotuję wykres TOP10, a zatem wybieram w “Połącz klucze” zmienną week oraz w “Danych” zmienną top10_history_weekly.

Następnie zmień nazwy zmiennych, aby wiedzieć której domeny dotyczą.

W analizowanym przykładzie zmieniam nazwy zmiennych na “TOP10 praca.pl” oraz “TOP10 pracuj.pl”.

Po tych zmianach na liście po prawej stronie powinieneś mieć trzy zmienne: week, TOP10 praca.pl oraz TOP10 pracuj.pl.

Na koniec kliknij w “Zapisz”...

… a następnie “ X Zamknij”.

Po zapisaniu zmiennych powinieneś zobaczyć taki ekran:

W kolejnym kroku ustawisz parametry wykresu tak, aby nie wyświetlał już błędu.

Krok 6: Ustaw parametry wykresu

  1. Usuń wymiar podziału.

  2. Dodaj dane: TOP10 pracuj.pl, TOP10 praca.pl.

  3. Ustaw sortowanie: “week” w trybie “Rosnąco”.

Jeżeli chcesz, możesz również zmienić domyślny zakres dat na tryb “Niestandardowy”. Proponuję ustawić go na “Od początku tego kwartału”.

Krok 7: Wyświetl raport

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?